Աշոտ Արտաշեսի Ներսիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1980 - 1985 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ
1885 - 1989 թթ. ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
1885 - 1989 թթ. ՀՀ Թալինի շրջանի Իրինդ և Կաթնաղբյուր գյուղերի միջնակարգ դպրոցների պատմության ուսուցիչ
1990 - 1998 թթ. ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի դասախոս
2002 - 2008 թթ. Երևանի Հյուսիսային համալսարանի դոցենտ
2006 - 2011 թթ. ԵՊՀ հայոց պատմության ամբոնի դոցենտ
2011 թ. առ այսօր ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր
2011 թ–ից առ այսօր «Ակունք» գիտական հանդեսի գլխավոր խմբագիր

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Ազգային – ազատագրական պայքարը Տարոնում 1894 - 1908 թթ.», 1992թ.
Դոկտորական` «Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցության մարտավարությունը 1908 – 1918թթ.», 2008թ.

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմություն (ընդհանուր դասընթաց), Հայ – թուրքական հարաբերությունները 1878թ. մինչև մեր օրերը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ ազգային - ազատագրական շարժումների պատմություն, Հայ քաղաքական կուսակցությունների պատմություն, Հայաստանի առաջին Հանրապետության ներքին և արտաքին քաղաքականություն, Հայկական հարցի պատմություն, ազգային -ազատագրական պայքարի և Հայաստանի առաջին հանրապետության ազդեցիկ գործիչների կյանքի և գործունեության պատմություն, հայ – թուրքական հարաբերությունների պատմություն

Մասնագիտական անդամություն
ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ, Երևանի Հյուսիսային համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ «Կանթեղ» հանդեսի հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ, «Պատմություն և մշակույթ» ժողովածուի խմբագրական խորհրդի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, մասամբ ֆրանսերեն

Աշոտ Արտաշեսի Ներսիսյան

Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Պատմության ֆակուլտետ - Հայոց պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Աշոտ Ներսիսյան

Կարո Սասունի | Հայաստան, Երևան, 364 էջ, 2019

Աշոտ Ներսիսյան, Մարտիրոս Անաստասյան

Անկախ Ղարաբաղը 1917-1921 թվականներին | Մենագրություն: Տիր հրատարակչություն, 2018թ․, 116 էջ

Ashot Nersisyan, Mardiros Anastasyan

The independent Kaharabagh in 1917-1921 | "TIR" Publishing house. 2018, 105 pp.

Աշոտ Ներսիսյան

Զորավար Սեպուհ | Երկրորդ լրամշակված հրատարակություն,«Էդիթ Պրինտ» հրատ., Երևան, 2014, 340 էջ

Աշոտ Ներսիսեան

Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութիւն. 1908 – 1918 | Հատոր Գ, Բէյրութ, 2013,«Զաւարեան» մատենաշար, 350 էջ

Աշոտ Ներսիսյան

Մովսէս Տէր Գալուստեան | Կեանքը և գործունեութիւնը, §Էդիթ Պրինտ¦ հրատ., Երևան, 2011, 292 էջ
 

Հոդված/Article

Աշոտ Ներսիսյան

Հայոց պետականության վերականգնման Իսրայել Օրու հայեցակետն ըստ «Մոսկովյան» ծրագրի | Պատմություն և քաղաքականություն, Հայաստան, 1(2), 45-60 էջ, 2019

Աշոտ Ներսիսյան

1920թ. հոկտեմբերի 28 - ի հայ - ռուսական համաձայնագրի նախագծի քննական վերլուծություն | Պատմություն և քաղաքականություն, Հայաստան, թիվ 2/3/, 3 - 43 էջ, 2019

Աշոտ Ներսիսյան

1920թ. օգոստոսի 24-ի ռուս-թուրքական համաձայնագրի նախագծի քննական վերլուծություն | Ակունք, Հայաստան, 3(19), 5-15 էջ, 2018

Աշոտ Ներսիսյան

Հայոց պետականության վերականգնման իսրայել օրու հայեցակետն ըստ «Պֆալցյան ծրագրի» | Պատմություն և քաղաքականություն, Հայաստան, 1, 5-24 էջ, 2018

Աշոտ Ներսիսյան

Մոսկվայում Լևոն Շանթի և թուրքական պատվիրակության բանակցությունների անհրաժեշտության հարցի շուրջ | Ակունք: 2017թ․, 1(15), 5-10 էջ, Հայաստան |

Աշոտ Ներսիսյան

Հայոց մշակութային վերելքի զարգացման պատճառները Աշոտ 3 – րդ Ողորմածի (953 - 957) թագավորության շրջանում | Սանահինի Համալսարանի հիմնադրման էճջճ-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր: 2016, 33-37 էջ |

Աշոտ Ներսիսյան

Հայոց 1918-1920 թթ.պետականության պատմության պարբերացման հարցի շուրջ | Ակունք, 2016, 1(13), 5-16 էջ |

Աշոտ Ներսիսյան, Նոննա Խաչատրյան

Համալսարանի շրջանավարտի մրցակցային ունակությունները | Ակունք: 2016թ․, 2(14), 81-84 էջ, Հայաստան |

Աշոտ Ներսիսյան

Այսպես կոչված «Թուրքական գործոնի» մասին | Հյուսիսափայլ: 2016թ․, Տարեգիրք 2016, 70-75 էջ, Հայաստան |

Աշոտ Ներսիսյան

Արևմտյան Հայաստանի ազատագրության Արմենական կուսակցության որդեգրած ռազմավարության և մարտավարության արդյունավետության խնդրի շուրջ | Արմենական կուսակցություն 130: 2015, 49-55 էջ |

Нерсисян А. А.

Концептуальные основы преподавания истоприи формированая армянского добровольческого движения в Первой мировой войне | Современные глобалныие проблемй социальных и гуманитарниых наук, Совместный сборникнаучных трудов,Санкт – Петербург, 2015, с. 131 – 135

Աշոտ Ներսիսյան, Հայկ Ղազարյան

Սևրի պայմանագիրը և Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռը Հայաստան – Թուրքիա սահմանաբաժանման վերաբերյալ | «Հայագիտության հարցեր» հանդես, թիվ 1, Երևան 2014, ԵՊՀ հրատ, էջ 181 – 188

Արամ Սիմոնյան, Աշոտ Ներսիսյան

Հայաստանի առաջին հանրապետության պատմագրության գնահատման հայեցակարգային հիմքերը | Հայագիտության հարցեր, հանդես, Երևան, 2014, թիվ 3, էջ 11 – 19

Աշոտ Ներսիսյան

ՀՀ Բյուրոկառավարության և Խորհրդային Ռուսաստանի բանակցությունների առաջին փուլը | «Ակունք», գիտականհոդվածների ժողովածու, Երևան, 2014, Թիվ 1/10/, էջ 3 – 14

Աշոտ Ներսիսյան, Ֆեդիկ Ղազարյան

Կարո Սասունու տեղը հայ ազատագրական պայքարում և հայկական պետականության արարման գործում, ծննդյան 125 – ամյակի կապակցությամբ | «Ակունք», գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ, 2013, թիվ 1/7/, էջ 3 - 7

Աշոտ Ներսիսյան

Հողի կորստի ցավի զգացողությամբ, §Բուհերի ակադեմիական աքզտությունների և միջազգային պայմանների ապահովումը բարձրորակ կրթության գրավական¦ | Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Հյուսիսային համալսարանի հրատ. , 2013, էջ 284 – 288

Աշոտ Ներսիսյան

Հայոց պատմության որոշ դրվագների բուհական դասավանդման վերանայման հարցը կրթության որակի համատեքստում | Մասնագիատական կրթության որակի ապահովման արդի հիմնախնդիրները, միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Հյուսիսային համալսարանի հրատարակչություն, 2012, էջ 217 – 225

Աշոտ Ներսիսյան, Ջավահիր Թորոսյան

Բաթումի կոնֆերանսը | Բաթումի կոնֆերանսը: Հայաստանի Հանրապետության սահմանների հարցը Բաթումի պայմանագրւմ, «Ակունք», գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2012, թիվ 1(5), էջ 3- 18

Աշոտ Ներսիսյան

Հայոց պատմության որոշ դրվագների բուհական դասավանդման վերանայման հարցը կրթւոթյան որակի համատեքստում | Մասնագիատական կրթության որակի ապահովման արդի հիմնախնդիրները, միջազգային գիտաժողովի նյութեր,Երևան, Հյուսիսային համալսարանի հրատարակչություն, 2012, էջ 217 – 225

Աշոտ Ներսիսյան, Ջավահիր Թորոսյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանների հարցը Բաթումի պայմանագրւմ | «Ակունք», գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2012, թիվ 1/5/, էջ 3- 18

Ա. Ա. Ներսիսյան

Առաջին աշխարհամարտում հայ կամավորական շարժման սկզբնավորման պատմության դասավանդման հայեցակարգային հիմքերը | «Ակունք», գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ, 2011, թիվ 1, էջ 104 – 109

Աշոտ Ներսիսյան

Սևրի պայմանագրի ձախողման պատճառները | «Հյուսիսափայլ», Հյուսիսային համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, Հյուսիսային համալսարանի հրատ., Երևան, 2010, թիվ 1, էջ 9 – 26

Ա. Ա. Ներսիսյան

Կ. Պոլսի Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատասխանատու մարմնի ժողովը (1909թ. ապրիլ) և նրա որոշումների գնահատականը | ԵՊՀ ԻՄ գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 11 – 17

Աշոտ Ներսիսյան

Հայոց ցեղասպանության պատճառներն ու դասերը | Կրթական բարեփոխումներ. Ազգային լավագույն ավանդույթները և միջազգային առաջավոր փորձը, գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, Հյուսիսային համալսարանի հրատարակչություն, 2010, էջ 5 - 10