Գիրք/Book

Վահագն Մելիք-Փարսադանյան, Էդմոնդ Վարդումյան

Քանակական մեթոդները ֆինանսներում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 184 էջ

Կ. Վ. Գասպարյան

Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 208 էջ

Ք. Ա. Սուքիասյան, Ա. Մ. Սուքիասյան, Մ. Հ. Ֆալաքյան

Ժամանակակից հայոց լեզու (Հնչյունաբանություն, բառագիտություն) | Դասագիրք: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 462 էջ

Վաչագան Վարազդատի Ավագյան

Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1 | Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 256 էջ

Յուրի Ավետիսյան, Լեոնիդ Թելյան, Լիանա Սարգսյան, Լևոն Ավետիսյան

Ուղեցույց հայոց լեզվի. Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, քերականություն | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 222 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   653

Հոդված/Article

Ռաֆիկ Նահապետյան

Ամուսնաընտանեկան հարաբերությունների արտացոլումը «Սասնա ծռեր» էպոսում | Ակունք, 2018, թիվ 2 (18), էջ 5-21 |

Aschot Hayruni

Johannes Lepsius und seine Mission, Teil 3 | Armenisch-Deutsche Korrespondenz, 2018, 2(179), 43-45 pp. |

Սմբատ Հովհաննիսյան

Հիշողության հիմնախնդիրը Նիցշեի պատմասիրության ծիրում | Ֆրիդրիխ Նիցշե: Երկեր 5 հատորով: 2018, Հատոր 1, էջ 556-567 |

Մարինե Գևորգյան

Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը ադրբեջանական և հայկական լրատավական կայքերում (մինչ ապրիլյան պատերազմը) | Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, 1, էջ 57-65 |

Հակոբյան Զ.

Երկնային ուժեր. Վաղ միջնադարյան Հայաստանի երեք եկեղեցիները | Բանբեր հայագիտության, 2018, №1, էջ 238-243 |
1   2   3   4   5   6   7   8   4867

Արտոնագիր/Patent

Հարությունյան Իշխան, Կիրակոսյան Արթուր, Ավետիսյան Աշոտ, Հովհաննիսյան Մեսրոպ

Լազերային ճառագայթի կառավարման ակուստաօպտիկական եղանակ | G02F 1/00: 2017: AM20160071

Aram Hakhumyan, Gurgen Harutyunyan, Samvel Shoukourian, Valery Vardanian, Yervant Zorian

Testing electronic memories based on fault and test algorithm periodicity | SYNOPSYS, INC. (Mountain View, CA). 9831000. Nov 28, 2017

Գևորգ Փիրումյան, Էդգար Փիրումյան, Գևորգ Սիմոնյան, Արսեն Սիմոնյան

Ջրի աղտոտվածության աստիճանի որոշման եղանակ | 2016, 3063A

Margaryan Hakob, Hakobyan Nune, Hovhannisyan David, Abrahamyan Valeri, Aroutiounian Vladimir, Tabirian Nelson

Centrally symmetric liquid crystal polarization diffractive waveplate and its fabrication | WO 2016/183602 A1

Սարգսյան Հ., Սարգսյան Հ., Հարությունյան Լ., Բադալյան Հ., Հարությունյան Ռ.

Ալյումինի հիդրօքսիդի զոլի ստացման եղանակ | Քիմիա: 2016, 3019 A
1   2   3   4   5   6   7   8   29

Թեզիս/Thesis

Г. А. Баласанян

Русская революция и Армянский вопрос 1917-1918гг. | Армяне Юга России: История, культура, общее будущее (Материалы III Международной научной конференции г. Ростов-на-Дону, 30-31 мая, 2018 г.. 2018, стр. 41-43 |

Samvel Sarkisyan, Karen Ghazaryan, Sergey Ohanyan, Valentin Mozharovsky

Modern Problems of Mechanics and Mathematics | Modern Problems of Mechanics and Mathematics. 2018, 144-145 pp. |

N. G. Aharonyan

Generalized pleijel identity and covariograms of convex bodies | Dedicated to 90th Anniversary of SERGEY MERGELYAN. 2018, 10-11 pp.

N. G. Aharonyan

Two random points in a convex domain | Emil Artin International Conference , Dedicated to the 120th Anniversary. 2018, 17-18 pp.

K. Avetisyan, K. Guerlebeck

On some Hardy-Littlewood type inequalities for weighted spaces in reduced quaternions | International Conf. dedicated to 90th anniversary of S. Mergelyan, 20-25 May 2018, Yerevan, Armenia. 2018, p. 18 |
1   2   3   4   5   6   7   8   412
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ