Գիրք/Book

M. H. Simonyan, A. B. Barseghyan, L. G. Nazaryan

Pharmaceutical management and economics | Ուս. ձեռնարկ, ԵՊԲՀ, 2019, 135 Էջ

Սահակ Մանուկյան, Ցոլակ Ակոպյան

Մրցակցային քաղաքականության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | Ոսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2019, 112 էջ

Astghik Grigorian, Araksi Darbinyan, Naira Stepanyan

Deepdive into Mathematics | Դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 328 էջ |

Г. Петросян

Закавказье в дипломатических перипетиях: становление армянской независимой государственности (февраль 1917 - июнь 1918 гг.) | Монография, Изд. ЕГУ, Ереван, 2019, 324 с. + 12 с. илл. |

Ա. Ե. Մովսիսյան

Հին Հայաստան. 100 փաստ | «Բուկինիստ» հրատ., Երևան, 2019 (48 էջ)
1   2   3   4   5   6   7   8   675

Հոդված/Article

Վ. Գ. Մխիթարյան

О передаче нагрузки от двух степенно упрочняющихся накладок к деформируемому основанию и связанной с ней нелинейном интегральном уравнении (Աստիճանային ամրապնդումով երկու վերադիրներից բեռի փոխանցումը դեֆորմացվող հիմքին և դրա հետ կապված ոչ գծային ինտեգրալ հավասարման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 31-36 (ռուսերեն) |

Լ. Ա. Աղալովյան, Շ. Մ. Խաչատրյան

Асимптотический анализ напряженно-деформированного состояния ортотропной полосы (Օրթոտրոպ շերտի լարվածային ու դեֆորմացիոն վիճակի ասիմպտոտիկ անալիզը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 22-30 (ռուսերեն) |

Յու. Ս. Սարգսյան

О гомологической определенности Г-модулей II (Г. II-մոդուլների հոմոլոգիական որոշվածության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 16-21 (ռուսերեն) |

Գ. Հ. Դավթյան

Об одном классе конечных p-групп (Վերջավոր p-խմբերի մի դասի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 10-15 (ռուսերեն) |

Վ. Կ. Բրուտյան

Об одной задаче определения оптимальной оценки вектора состояния линейной стохастической системы (Գծային մարկովյան համակարգի դրության վեկտորի օպտիմալ գնահատման մի ալգորիթմի կառուցման մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 3-9 (ռուսերեն) |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   5229

Արտոնագիր/Patent

Հարությունյան Վ. Մ., Առաքելյան Վ. Մ., Վրնատա Մ., Ալեքսանյան Մ. Ս., Ադամյան Զ. Ն., Սայունց Ա. Գ., Շահնազարյան Գ. Է., Ֆիտլ Պրեմիսլ, Վլչեկ Յան, Կասպարյան Հ. Ս.

Ռազմական թունավոր ազդանյութերի ռեզիստիվ սենսոր | Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3160 А

Հարությունյան Վ. Մ., Առաքելյան Վ. Մ., Վրնատա Մ., Ալեքսանյան Մ. Ս., Ադամյան Զ. Ն., Սայունց Ա. Գ., Շահնազարյան Գ. Է., Ադամյան Ա. Զ., Խաչատուրյան Է. Ա., Ֆիտլ Պրեմիսլ, Վլչեկ Յան

Արդյունաբերական թունավոր նյութերի ռեզիստիվ սենսոր | Էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա: 2018, 3159 A

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Ա. Ս. Գալստյան

Հակաուռուցքային հատկություն ունեցող 3-(4-հիդրօքսի-1-ֆենիլնոնան-2-իլ)-4-ֆենիլ-1H- 1,2,4-տրիազոլ-5(4H)-թիոն | Օրգանական քիմիա: 2018, 3166 A

Գալստյան Ա. Ս., Ղոչիկյան Տ. Վ., Մարտիրյան Ա. Ի., Սամվելյան Մ. Ա.

Հակաօքսիդանտային ակտիվություն ցուցաբերող (R)-2-մեթիլ-5-(3-(4-(ամինոմեթիլ)-1H-1,2,3-տրիազոլ-1-իլ)պրոպ-1-են-2-իլ)ցիկլոհեքս-2-ենոնի N,N-երկտեղակալված ածանցյալներ | Օրգանական քիմիա: 2018, 3851 A

Տ. Վ. Ղոչիկյան, Մ. Ա. Սամվելյան, Ա. Ս. Գալստյան

Հակացնցոմային, քնաբեր և հիպնոսեդատիվ հատկոթյոններ ոնեցող 1-ալկօքսի- 4-(5-մրկապտո(տեղակալված մրկապտո)-4- տեղակալված-4H-1,2,4-տրիազոլ-3-իլ) բոտան- 2-ոլներ | Օրգանական քիմիա: 2018, 3203 A
1   2   3   4   5   6   7   8   31

Թեզիս/Thesis

Tatyana Sapelko, Vladimir Boynagryan, Mikhail Naumenko, Dmitry Sevastyanov, Ivan Gabrielyan, Artak Piloyan, Liana Margaryan, Mikhail Aleksandrin

Past environmental changes in the South Caucasus according Armenia lakes and geomorphologic archives | 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA). 2019, p. 1 |

С. А. Абрамян

Лингвистические особенности аргументации в англоязычном политическом дискурсе | Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики иностранного языка делового и профессионального общения:VIII Международная конференция. Москва, 19-20 апреля 2018 г., стр. 103-104

Samvel Abrahamyan

Improvisation as a Means of Communicative Exchange in Byron’s Poetry | Improvisation and Mobility.44th International Byron Conference. Ravenna, July 2nd – July 7th 2018. p. 3 |

Yelena Yerznkyan, Susanna Chalabyan, Lusine Harutyunyan

Cognitive Metonymy as the Main Function of Event-Denoting Words (based on the material of business news) | The 14th ESSE Conference. 2018, 133-134 pp. |

F. Gasparyan, V. Handziuk, L. Vandamme, M. Coppola, V. Sydoruk, M. Petrichuk, D. Mayer, S. Vitusevich

Transport Regimes in Tunable Gold Nanoconstructions: Proposed Solution by Low-Frequency Noise Spectroscopy | 8th International Conference on Unsolved Problems on Noise, UPON 2018. p. 85-86 |
1   2   3   4   5   6   7   8   436
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ