Գիրք/Book

Մ. Ա. Շահինյան , Մ. Ս. Միքաելյան, Մ. Ռ. Դարբինյան, Պ. Հ. Վարդևանյան

Aggregative properties of erythrocyte under the influence of millimeter range electromagnetic waves (Էրիթրոցիտների ագրեգացիոն հատկությունները միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության ներքո) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 187-192 |

Սերհակ Ամիրյան

Արխիվագիտություն | ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 440 էջ

Լիլիթ Պիպոյան

Ճարտարապետության հիմունքներ | ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 190 էջ

Ռաֆիկ Նահապետյան

Հունական և հռոմեական անտիկ սկզբնաղբյուրների ազգագրական տեղեկությունները Հայաստանի և հայերի մասին | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 240 էջ

Աշոտ Ներսիսյան, Մարտիրոս Անաստասյան

Անկախ Ղարաբաղը 1917-1921 թվականներին | Մենագրություն: Տիր հրատարակչություն, 2018թ․, 116 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   655

Հոդված/Article

Ռաֆիկ Նահապետյան

Ակադեմիկոս Հովսեփ Օրբելու գիտական և գիտակազմակերպչական գործունեության էջերից | ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ: Հնագիտական հետազոտություններ նվիրված Տելեմակ Խաչատրյանի hիշատակին, 2018, 1, էջ 281-293 |

А. Ж. Арутюнян

К 110-летию со дня рождения Сурена Тиграновича Еремяна | Вестник древней истории, 2018, Том 78 (2), стр. 215-218

Հայկ Հակոբյան

Ծիսական սպանության դրսևորումները անտիկ դարաշրջանի Շիրակի հնավայրերում | ԱՐԱԳԱԾԻ ԹԻԿՈՒՆՔՈՒՄ: Հնագիտական հետազոտություններ նվիրված Տելեմակ Խաչատրյանի hիշատակին, 2018, հ․ 1, էջ 239-252 |

Zaruhi Hakobyan, Mikayelyan Lilit

The senmurv and Other Mythical Creatures with Sasanian Iconography in the Medieval Art of Armenia and Transcaucasia | Fabulous Creatures and Spirits in Ancient Iranian Culture, 2018, 39-75 pp. |

Арутюнян А. Ж.

Жизнь и деятельность Сурена Тиграновича Еремяна (к 110-летию со дня рождения) | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2018, 1(652), էջ 337-344
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   4891

Արտոնագիր/Patent

Հարությունյան Իշխան, Կիրակոսյան Արթուր, Ավետիսյան Աշոտ, Հովհաննիսյան Մեսրոպ

Լազերային ճառագայթի կառավարման ակուստաօպտիկական եղանակ | G02F 1/00: 2017: AM20160071

Aram Hakhumyan, Gurgen Harutyunyan, Samvel Shoukourian, Valery Vardanian, Yervant Zorian

Testing electronic memories based on fault and test algorithm periodicity | SYNOPSYS, INC. (Mountain View, CA). 9831000. Nov 28, 2017

Գևորգ Փիրումյան, Էդգար Փիրումյան, Գևորգ Սիմոնյան, Արսեն Սիմոնյան

Ջրի աղտոտվածության աստիճանի որոշման եղանակ | 2016, 3063A

Margaryan Hakob, Hakobyan Nune, Hovhannisyan David, Abrahamyan Valeri, Aroutiounian Vladimir, Tabirian Nelson

Centrally symmetric liquid crystal polarization diffractive waveplate and its fabrication | WO 2016/183602 A1

Սարգսյան Հ., Սարգսյան Հ., Հարությունյան Լ., Բադալյան Հ., Հարությունյան Ռ.

Ալյումինի հիդրօքսիդի զոլի ստացման եղանակ | Քիմիա: 2016, 3019 A
1   2   3   4   5   6   7   8   29

Թեզիս/Thesis

Ղանալանյան Տիգրան

Հայերի արտագաղթը Եգիպտոսից 1950-1970-ական թվականներին | Եգիպտոսի հայերը, 2018, էջ 24-25

Յուլիա Անտոնյան

«Օլիգարխների» վե՞րջը: Մինչ- ու հետ-հեղափոխական իրողություններն ու Հայաստանի տնտեսական և քաղաքական վերնախավը | Հայաստան 2018. իրողություն և հեռանկարներ: 2018, էջ 55 |

Г. А. Баласанян

Русская революция и Армянский вопрос 1917-1918гг. | Армяне Юга России: История, культура, общее будущее (Материалы III Международной научной конференции г. Ростов-на-Дону, 30-31 мая, 2018 г.. 2018, стр. 41-43 |

Samvel Sarkisyan, Karen Ghazaryan, Sergey Ohanyan, Valentin Mozharovsky

Modern Problems of Mechanics and Mathematics | Modern Problems of Mechanics and Mathematics. 2018, 144-145 pp. |

N. G. Aharonyan

Generalized pleijel identity and covariograms of convex bodies | Dedicated to 90th Anniversary of SERGEY MERGELYAN. 2018, 10-11 pp.
1   2   3   4   5   6   7   8   412
Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ