ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Երկրաբանություն և աշխարհագրություն  2018, հատոր 52, № 3
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Երկրաբանություն և աշխարհագրություն 2018, հատոր 52, № 3

ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն  2018, հատոր 52, № 3
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2018, հատոր 52, № 3

ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա  2018, հատոր 52, № 3
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2018, հատոր 52, № 3

ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Երկրաբանություն և աշխարհագրություն  2018, հատոր 52, № 2
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Երկրաբանություն և աշխարհագրություն 2018, հատոր 52, № 2

ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն  2018, հատոր 52, № 2
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2018, հատոր 52, № 2

ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա  2018, հատոր 52, № 2
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2018, հատոր 52, № 2

ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Երկրաբանություն և աշխարհագրություն  2018, հատոր 52, № 1
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Երկրաբանություն և աշխարհագրություն 2018, հատոր 52, № 1

ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն  2018, հատոր 52, № 1
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա քիմիա և կենսաբանություն 2018, հատոր 52, № 1

ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա  2018, հատոր 52, № 1
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Սերիա Ֆիզիկա և մաթեմատիկա 2018, հատոր 52, № 1

Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Ը | Թ | Ժ | Ի | Լ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ձ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Ր | Ց | ՈՒ | Փ | Ք | Օ | Ֆ
Մասնագիտական խորհուրդներ
Գիտական հանդեսներ