Факультет философии и психологии
 
 

Հոդված

Քաղաքական դավադրապաշտական տեսությունների բարոյական հիմնահարցերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2022 № 1 (37), էջ 38-51 |

Պոպուլիստական դավադրապաշտական տեսությունների քաղաքական սպառնալիքները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2022 № 1 (37), էջ 61-73 |

Պոպուլիզմի և դավադրապաշտական տեսության գաղափարական բաղադրիչները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 31-43 |

Պոպուլիզմի և ցինիզմի` որպես «նեղ» գաղափարախոսությունների սահմանումների համեմատական վերլուծություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 31-44 |

Քաղաքական կյանքի բեմականացման փոխակերպումները արդի քաղաքական գործընթացների համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 1 (28) էջ 31-42 |
1   2   3  |  Посмотреть все