Факультет международных отношений
 
 

Գիրք

,

Լեռնային Ղարաբաղ. ինչպես է դա եղել... | Եր. 2010, էջ 160 |

Ազգային շահերի հիմնահարցը Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման առաջնային միջավայրում | Երևան 2011, 220 էջ |
 

Հոդված

Արցախյան 44-օրյա պատերազմը և Հարավային Կովկասի աշխարհաքաղաքական փոխակերպման գործընթացը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2022 № 1 (37), էջ 9-22 |

Անվտանգային ռիսկերի տեսահայեցակարգային մեկնաբանությունը մասնագիտական դիսկուրսում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 42-50 |

Հայ-ադրբեջանական ուժային հարաբերակցության հիմնահարցը տարածաշրջանային կայունության ապահովման համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 17-30 |

Անվտանգային ռիսկերի կառավարման հիմնահարցը ՀՀ ազգային անվտանգության ապահովման համատեքստում | Գիտական Արցախ, № 2(3), 86-92 էջ, 2019

ՀՀ-ՆԱՏՕ գործակցության դերն ու նշանակությունը ՀՀ ռազմաքաղաքական անվտանգության ապահովման համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 39-46 |
1   2   3  |  Посмотреть все