Факультет романо-германской филологии
 
 

Հոդված

Ինքնության և մշակութային ավանդույթի բախումը ամերիկյան էմիգրանտական գրականության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 1 (37), էջ 25-34 |