Факультет армянской филологии
 
 

Գիրք

, , , , ,

Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ | Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի: 2016թ․, 255 էջ
 

Հոդված

Ինչպես «թարգմանել» ժամանակը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 1 (37), էջ 48-57 |

Իրակությունները որպես անհամարժեք բառապաշարի մաս | Աբեղյանական ընթերցումներ, 2016, 213-220 էջ |

Իրակությունների թարգմանության մի քանի հարցեր | Կանթեղ, 2016, 2(67), 67-73 էջ |

Թարգմանական վարժությունների դերը թարգմանության գործընթացում | Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2(60-61), 272-276 էջ |

Մ. Լերմոնտովի Առագաստ բանաստեղծության մի քանի թարգմանություններ | Համատեքստ, 2010 թ.
1   2   3  |  Посмотреть все