Факультет романо-германской филологии
 
 

Գիրք

Ֆրանց Կաֆկայի «Օրագրերը» | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 234 էջ, Հայաստան, Երևան

20-րդ դարի առաջին կեսի գերմանական փիլիսոփայական վեպը. Թոմաս Ման | Մենագրություն, Եր.։ Անտարես, 2013.– 456 էջ

Հերման Հեսսեի «Ուլունքախաղ» վեպն իբրև գերմանական ուտոպիա | «Գրական հանդես» ԺԱ, ՀՀ Գրականության ինստիտուտ, Երևան, 2011, էջ 35-42
 

Հոդված

Հերման Հեսսեի «Հուլունքախաղը» և պոստմոդեռնիզմը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 2 (38), էջ 11-21 |

,

«Սասնա ծռերի» և «Նիբելունգների երգի» համեմատական բնութագիրը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 1 (37), էջ 15-24 |

Դոկտոր Յոհան Ֆաուստի կերպարանափոխությունները. Ֆաուստից մինչև ֆաուստականություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 2 (35), էջ 40-52 |

Կաֆկա - Կամյու ժառանգական գծի շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 2 (32), էջ 41-52 |

Լևոն Շանթի թատերագրությունը գիտական նոր մեկնաբանությամբ | «Էջմիածին», 2020, Է, էջ 127-135
1   2   3   4   5  |  Посмотреть все