Декан | Факультет армянской филологии
 
 

Գիրք

Վահան Թեքեյան. Ազնվական քերթողը | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2018թ․, 216 էջ

Սփյուռքահայ դասական պատմվածք | Դասագիրք

Պատկերազարդ պատմություն Շահան Շահնուրի | Մենագրություն

Կոստան Զարյան: Կյանքը և գործը | Մենագրություն
 

Հոդված

Հեղինակային ինքնադիմանկարը Հակոբ Մնձուրու երկու պատմվածքներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 2 (38), էջ 3-10 |

Գեղարվեստական պատկերը և կերպավորումը Ստեփան Ալաջաջյանի «Չսպիացած վերք» վեպում | «Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 1 (22), էջ 155-168

Վահան Թեքեյանի մի քերթության մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 3 (33), էջ 3-9 |

Ստեփան Ալաջաջյանի «Չսպիացած վերք» վեպը որպես պատմագեղարվեստական վավերաթուղթ | «Հայագիտության հարցեր», 2020, թիվ 3 (21), էջ 133-150

Աբսուրդի թատրոնը և Արթուր Ադամովի հայերեն թարգմանված պիեսները | Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 138-150
1   2   3   4   5   6   7   8   11  |  Посмотреть все