Факультет журналистики
 
 

Գիրք

Հայ մամուլը 20 - րդ դարասկզբին (1900 - 1914) | Ծրագիր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, 16 էջ |

Գրական բանավեճերը 20-րդ դարասկզբի հայ մամուլում | Երևանի համալսարանի հրատ., 2007, 368 էջ
 

Հոդված

Անհատի ինքնության նոր որակները վիրտուալ իրականության մեջ («Ֆեյսբուքի» հայ օգտատերերի օրինակով) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 1 (37), էջ 76-82 |

Հայ մամուլը XX դարասկզբի քաղաքական, մշակութային գործընթացների համատեքստում (քննական ակնարկ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 87-95 |

Мифологема дороги в армянских медиатекстах | Гуманитарный вектор, 2021, N 16.1, c. 145-151

Հայ արվեստը հայաստանյան մշակութային կայքերում. փոխակերպման միտումներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 85-91 |

Ճանապարհի իմաստավորումը հայաստանյան մեդիադիսկուրսում | «Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. տեսության և պատմության հարցեր», 2020, թիվ 3 (15), էջ 16-27
1   2   3   4   5   6   7   8   11  |  Посмотреть все
 

Ночное небо в параметрах субьективного времени автора (на примере пожести А.Де Сент-Экзюпери “Ночной полет”) | Международная научно-практическая конференция:Актуальные аспекты развития воздушного транспорта (Авиатранс-2019). 2019, стр. 46-48 |

,

Диалог “Медиатекст-интелектуальная аудитория” в аксиологическом контексте журналистики | Международная научно-практическая конференция, Москва, 5-7 2018 г., стр. 523-524 |

Проявления идентичности журналиста на армянских культурных сайтах | Журналистика в 2016 году; Творчество, профессия, индустрия. 2017, стр. 182-183 |