Факультет международных отношений
 
 

Հոդված

,

Ժամանակակից Թուրքիայի արտաքին և տարածաշրջանային քաղաքականության ռազմականացման միտումները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 19-30 |

Թուրքական արդի քաղաքական-անվտանգային խոսույթի երկու պարադիգմներ՝ «Սևրի սինդրոմ» և «Ազգային ուխտ». խոսույթից քաղաքականություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 17-29 |

Diminishing institutional autonomy of turkish armed forces: is politicization and transformation of its institutional identity on the way? | CONTEMPORARY EURASIA. 2019, 8,1, pp. 20-33 |

Թուրքիայի անվտանգային եվ պաշտպանական քաղաքականության դասավանդման առանձնահատկություններն ու մեթոդական ուղենիշները | Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2, 214-221 էջ, 2019

Թուրքիայի անվտանգային քաղաքականության արդի միտումները եվ անվտանգային ինքնության փոխակերպումը | Արևելագիտության հարցեր, 14, 179-205 էջ, 2018