Факультет романо-германской филологии
 
 

Հոդված

Գերմաներենի ժխտական մակբայների տիպաբանական առանձնահատկությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 1 (37), էջ 67-75 |

Ժխտման կարգի արտահայտման բառակազմական միջոցները ժամանակակից գերմաներենում և հայերենում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 171-178 |

Ժխտման կարգի արտահայտման բառակազմական միջոցները ժամանակակից գերմաներենում և հայերենում | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» 2(23), 2017, էջ 171-178

Ոչ բացահայտ ժխտման արտահայտման միջոցները ժամանակակից գերմաներենի շարահյուսական մակարդակում | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016, 3-4, 87-91 էջ |

Ոչ բացահայտ ժխտման արտահայտման միջոցները ժամանակակից գերմաներենի շարահյուսական մակարդակում | «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» 3-4, 2016, էջ 87-91
1   2   3  |  Посмотреть все