Факультет философии и психологии
 
 

Հոդված

«Ավելորդ մարդու» սոցիոմշակութային դիմանկարը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2022 № 2 (38), էջ 40-50 |

Հասարակական կարծիքի գործառնական առանձնահատկությունները հետարդիականության համատեքստում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 52-62 |