Факультет философии и психологии
Научный руководитель лаборатории | Факультет философии и психологии
 
 

Գիրք

, , , ,

Психологическая безопасность в системе человек - транспорт | Изд. ЕГУ. 2017, 84 стр.

, ,

Կոնֆլիկտի կառավարումը կազմակերպություններում | Երևան, «Պետական ծառայություն» հրատ., 2012, 76 էջ

, , , , , , ,

Հոգեկան հուսալիության հետազոտման մեթոդաբանական մոտեցում: Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը | Կոլեկտիվ մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 164 էջ, էջ 113-131 |

, , , ,

Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրները | Կոլեկտիվ մենագրություն, ԵՊՀ, Երևան, 2009, 43-51 էջեր
 

Հոդված

,

ԵՊՀ անձի եվ մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա. պատմական ակնարկ | ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված «Կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրները», 2019, 401-408 էջ

, , , ,

Проблема психологической безопасности личности пассажиров | Институт психологии Российской Академии Наук. Организационная психология и психология труда, 2018, Т. 3. № 1, стр. 129-145 |

, , , , ,

Психологическая безопасность личности в профессиональной деятельности | Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики, 2018, 8, стр. 191-213 |

,

Психологическая безопаность личности как интегративный феномен: теоретический аспект | Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики, Выпуск 6, Изд-во ‘’Институт психологии РАН”, Москва, 2014, с. 172-189

,

Ընկերության՝ որպես երևույթի դիտարկումը անձի հոգեբանական անվտանգության համատեքստում | «Հանրյին կառավարում» գիտական հանդես (հատուկ թողարկում), № 3-4, «Պետական ծառայություն» հրատ., Երևան, 2014, էջ 245-250
1   2   3   4  |  Посмотреть все