Факультет армянской филологии
 
 

Գիրք

Ընդհանուր և հայ լեզվաբանության հարցեր | Ե, 2015թ., գիրք, 348 էջ

Հնչույթի բնորոշումն ըստ Պրահայի գործառական հնչույթաբանության | Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները (միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), Ե., 2015թ., էջ 223 - 232 |

Մխիթար Սեբաստացու լեզվաբանական հայացքները, | Եր. 2008, 206 էջ

Ընդհանուր լեզվաբանություն | Եր. 2007
 

Հոդված

Սոսյուրյան երկու կանխադրույթ | Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2010թ., N 3, էջ 246-261

Բացառիկ ճակատագրի գիրքը | ԲԵՀ. Բանասիրություն, 2010, հ. 130.2, էջ 72-76

Բացառիկ ճակատագրի գիրքը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 130.2, Երևան 2010թ., էջ 72-76 |

Ձևահնչույթի և ձևահնչույթաբանության լեզվաբանական կարգավիճակը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 96-105 |

Ձևահնչույթի և ձևահնչույթաբանության լեզվաբանական կարգավիճակը | ԲԵՀ, 2009, հ.3, էջ 96-105
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13  |  Посмотреть все