Факультет экономики и менеджмента
 
 

Հոդված

Կազմակերպությունների սնանկացման հիմնահարցերը ճգնաժամային կառավարման դիտանկյունից | ԵՊՀ, Բանբեր համալսարանի.տնտեսագիտություն, 2021 (2), Էջ 57-65

, ,

Ֆինանսական կայունության ախտորոշումն ու վերլուծությունը միկրոտնտեսական մակարդակում | ԵՊՀ, Բանբեր համալսարանի.տնտեսագիտություն, 2020 (2), Էջ 20-35

, ,

Ֆինանսական կայունության վրա ազդող գործոնների գնահատման մոդելը ՀՀ առևտրային կազմակերպությունների օրինակով | «Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, 2019 (1), Էջ 159-167 |

, ,

Սնանկության կանխարգելման հիմնահարցերը ֆինանսական կայունության համատեքստում | ԵՊՀ, Բանբեր համալսարանի. տնտեսագիտություն, 2019 (1), Էջ 50-62

ՀՀ առևտրային կազմակերպությունների սնանկացման իրավատնտեսական կարգավորումը սահմանադրականության համատեսքտում | ՀՊՏՀ Բանբեր (3), 2018, Էջ 94-101 |