Կառուցվածք
Տեղեկատվական հանձնաժողով

ԵՊՀ ՈՒԳԸ տեղեկատվական հանձնաժողովն ստեղծվել է ՈՒԳԸ գիտական խորհրդի 2009 թ. մարտի 6-ի նիստի որոշմամբ: Նպատակ ունենալով Մայր բուհի ուսանողների, մագիստրանտների, ասպիրանտների և բոլոր երիտասարդ հետազոտողների համար ավելի ճանաչելի դարձնել ՈՒԳԸ աշխատանքները՝ հանձնաժողովը պատասխանատու է ՈՒԳԸ գործունեության լուսաբանման, միջոցառումների մասին հայտարարությունների և տեղեկատվական հաղորդագրությունների ստեղծման ու տարածման, ինչպես նաև ՈՒԳԸ կայքում ինֆորմացիայի թարմացման համար:

Հանձնաժողովի անդամ կարող է դառնալ ԵՊՀ յուրաքանչյուր հետաքրքրված ուսանող՝ սկսած 1-ին կուրսից:
Վերջին տարիներին ՈՒԳԸ տեղեկատվական հանձնաժողովը ոչ միայն Մայր բուհի ՈՒԳԸ գործունեությունն է ակտիվորեն լուսաբանել, այլև կազմակերպել է հանձնաժողովի գործառույթներին սերտորեն առնչվող մի քանի միջոցառումներ՝ ինտելեկտուալ խաղեր, ուսանողական ասուլիսներ, լրագրողական վարպետության դասեր և այլն:


Տեղեկատվական հանձնաժողովի կազմը

 Անուշ Մանվելյան  Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
 Անահիտ Զարգարյան  Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
 Լուսինե Կիրակոսյան  Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
 Քրիստինե Բաղդասարյան  Աստվածաբանության ֆակուլտետ
 Աշխեն Գևորգյան  Արևելագիտության ֆակուլտետ
 Հովհաննես Ադոնց  Դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետ
 Ռոզա Վարդանյան  Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
 Մերի Լևոնյան  Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
 Աննա Հակոբյան  Իրավագիտության ֆակուլտետ
 Անի Գևորգյան  Կենսաբանության ֆակուլտետ
 Ծաղիկ Գասպարյան  Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
 Մարիամ Բաղդասարյան  Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
 Քրիստինե Սաֆարյան  Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
 Տաթև Միրզոյան  Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
 Ասյա Սեփխանյան  Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
 Մարիամ Ոսկանյան  Պատմության ֆակուլտետ
 Միշա Աղամալյան  Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
 Էլիզա Գևորգյան  Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
 Էմմա Բաղդասարյան  Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
 Լիլիթ Հարությունյան  Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
 Զոյա Բեգլարյան  Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ
 Շուշան Աբրահամյան  Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
 Շուշանիկ Հարությունյան  Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
 Մերի Ազիզյան  Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
 Վարդան Ավետիսյան  Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
 Արշակ Հովհաննիսյան  Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
 Անուշ Սարգսյան  Ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Վերջին թարմացումը՝  11.01.2017
Կոնտակտներ

 ՈՒԳԸ նախագահ՝ Մհեր Հակոբյան

 Հասցե՝ Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, Ուսանողական գիտական ընկերություն

 Էլ. փոստ՝ sss@ysu.am

Հեռ.՝  (+374 60) 71-01-94 (ՈՒԳԸ աշխատասենյակ)
   (+374 60) 71-02-94 (ՈՒԳԸ նախագահ)

 

Բաժանորդագրվել ծանուցումներին