ՈՒԳԸ հոդվածների ժողովածու. 1.3 (13)
Հասարակական գիտություններ (Հայ, ռոմանագերմանական և ռուս բանասիրություն)
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՀԱՅ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Արփինե Ավետիսյան
Ներսես Լամբրոնացին և նրա բանաստեղծական ժառանգությունը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 8-12
Արփինե Վարդանյան
Փշալարեր, բայց ինչու՞ ծաղկած (Գ. Մահարու «Ծաղկած փշալարերը» վիպակը)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 13-16
Արփինե Վարդանյան
Մարդ-գիշատիչ փոխակերպումը Վահե Քաչայի «Գիշատիչների խնջույքը» վիպակում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 17-21
Դիանա Մնացականյան
Պոստմոդեռնիզմի տեսական և փիլիսոփայական հիմքերը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 22-26
Հասմիկ Սարգսյան
Առաքել Սյունեցու կենսագրության վերաբերյալ բանասիրական վեճերը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 27-31
Հռիփսիմե Կոստանյան
Ոսկան Երևանցու «Այբբենարան և քրիստոնեական» աշխատությունը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 32-36
Ռուզան Հովասափյան
Ազգային վերածննդի գաղափարախոսությունը Դանիել Վարուժանի «Ցեղին սիրտը» ժողովածուում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 37-40
Սաթենիկ Կարապետյան
Հավերժական վերադարձի խոհը Հովհաննես Գրիգորյանի պոեզիայում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 41-45
Սրբուհի Գասոյան
Դանիել Վարուժանի դյուցազնավեպերը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 46-50
ՌՈՄԱՆԱԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Անահիտ Վարդանյան
Անտուան դը Սենտ Էքզյուպերիի «Փոքրիկ իշխանը»՝ որպես փիլիսոփայական հեքիաթ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 52-55
Աստղիկ Սողոյան
Ֆենթեզի ժանրը. առասպելական տարրերը Սթեֆանի Մեյերի «Մթնշաղ» վիպաշարում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 56-60
Աստղիկ Օհանյան
Վերգիլիոսն` իբրև Դանթեի ինքնաճանաչման գործոն «Աստվածային կատակերգություն» պոեմում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 61-63
Արմինե Մարկոսյան
Սերվանտեսի ինտերմեդիաների արժեքն ու արդիականությունը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 64-67
Մարիամ Մարտիրոսյան
Եղանակավորող բառերի գործառույթը գերմաներենում՝ հրաման, պահանջ արտահայտող նախադասություններում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 68-73
Մարիամ Սիրունյան
Սեր - էրոսի և սերնդաշարունակության խնդիրն Օլդինգտոնի «Հերոսի մահը» վեպում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 74-78
Էլիզա Հայրապետյան
Փոխաբերության և համեմատության իրացումը գիտական արձակի ոճում (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 79-83
Գոհար Ղազարյան
Հայկական ազգային ինքնություն. ազգի միավորումն ու մասնատումը (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 84-86
Գրիգոր Բաղդասարյան
Ինչպես են տեխնոլոգիաները փոխում անգլերեն լեզուն (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 87-90
Նորայր Միրաքյան
Անգլերենի և հայերենի միջև առոգանական տարբերությունների հետևանքները (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 91-96
Տաթևիկ Մելոյան
Փոխաբերության թարգմանության միջմշակութային ասպեկտները (Է.Ա. Պոյի գործերի հիման վրա) (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 97-101
Օֆելիա Ավետիսյան
«Վախ» հասկացույթի հնչունասիմվոլիկ ներկայացումը Է.Ա. Պոյի «Ագռավը» բանաստեղծությունում (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 102-104
ՌՈՒՍ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հայկուհի Ալավերդյան
«Ըմբոստության» խնդիրը Թոմաս Մաննի «Դոկտոր ֆաուստուս» վեպում (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 108-115
Մարիամ Արշակյան
Հաճոյախոսություն. հաճոյախոսության արձագանքները (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 116-120
Մարինե Սարգսյան
Լերմոնտով և Պաստերնակ. գրական ազդեցության տարբեր ասպեկտներ (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 121-126
Սերինե Միսիսյան
Սպառնալիքի և վիրավորանքի խոսքային ժանրերի առանձնահատկությունները (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2016, 1.3 (13), հասարակական գիտություններ, էջ 127-131