ՈՒԳԸ հոդվածների ժողովածու. 1.4 (21)
Հասարակական գիտություններ (սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն, փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, ժուռնալիստիկա)
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

2017, 1.4 (21),  հասարակական գիտություններ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ
Աննա Աթոյան
Ներընտանեկան օտարման չափման մոտեցումների համեմատական վերլուծություն
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 7-15
Արամ Առաքելյան
Ուսանողների գնահատման համակարգի առանձնահատկությունները Բոլոնյան համակարգի շրջանակներում (ԵՊՀ-ի օրինակով)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 16-22
Արմեն Խաչիկյան
Վիրտուալ սոցիալական ցանցերը՝ որպես քաղաքական իմիջի ձևավորման և տարածման հարթակ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 23-38
Գայանե Հակոբյան
Սիրիական ճգնաժամի արդյունքում ՀՀ ներգաղթած սիրիահայերի կրոնական վարքագիծը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 39-49
Լիլիթ Իսկանդարյան
Ծնողների դերը երևանաբնակ բուհ դիմորդների՝ մասնագիտության ընտրության գործընթացում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 50-58
Մանյա Կիրակոսյան
«Միջուկային գոյատևում» խաղի՝ որպես տվյալների հավաքման տեխնիկայի կիրառումը սոցիոլոգիական հետազոտություններում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 59-66
Շուշան Ղահրիյան
Սոցիալական օտարում. տեսամեթոդաբանական մոտեցումների համեմատական վերլուծություն
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 67-77
Օֆելիա Գրիգորյան
Սոցիոլեզվաբանությանը առնչվող գաղափարները հայաստանյան գիտական խոսույթում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 78-85
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Անահիտ Թադևոսյան
Հանրային ծառայության ոլորտում կադրերի ռոտացիայի համակարգը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 89-100
Անահիտ Քեճեճյան
ՀՀ բանկային համակարգի տոկոսային մարժայի բաղադրիչների տարանջատումը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 101-109
Բենիամին Ֆրունջյան
Կառավարչական որոշումների արդյունավետությունը և հիմնական տարրերը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 110-117
Թամարա Շանոյան
ՀՀ գործարար միջավայրի բարելավման գործընթացի գնահատականներն ըստ «Դուինգ բիզնես» զեկույցի
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 118-125
Հայկ Ադիլխանյան
ՀՀ բնակչությանն էլեկտրաէներգիայի մատակարարման շղթայի մոդելավորումը (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 126-135
Հասմիկ Դանիելյան
Ձեռնարկությունների արդյունավետության կառավարման մոդելները և դրանց կիրառելիությունը ռազմավարական նշանակության ձեռնարկությունների գործունեության արդյունավետությունը գնահատելիս
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 136-146
Մարիաննա Ֆիդանյան
Հայաստանի նորարարական միջավայրի համեմատական վերլուծությունը համաշխարհային նորարարության ինդեքսի միջոցով
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 147-159
Մելսիդա Թովմասյան
Գյուղատնտեսական ապահովագրության ներդրման և պետական աջակցության անհրաժեշտությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 160-167
ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Անի Կարակյան
Անձի ինքնիրացման հիմնադրույթները և առանձնահատկությունները մասնագիտական գործունեությունում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 171-180
Անուշ Ստեփանյան
Միջանձնային ընկալման առանձնահատկությունները աշխատակազմի հարմարման գործընթացում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 181-188
Գինյա Սումբուլյան
Ղեկավարի անձի ակմեաբանական մշակույթի դերը մասնագիտական միջավայրում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 189-193
Լուիզա Գևորգյան
Մասնագիտական այրման դրսևորման և հաղթահարման առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 194-203
Հասմիկ Մանասյան
Արդյունավետ բիզնեսմենի հաղորդակցության դասակարգման առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 204-209
Մանուկ Խաչատրյան
Քաղաքացիական ծառայողների հոգեբանական ընտրության համակարգի մշակում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 210-219
Մարիամ Դոլմազյան
Սոցիալական ինտելեկտը՝ որպես ժամանակակից հոգեբանության հիմնախնդիր
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 220-226
Մերի Ազիզյան
Ընտանիքում առկա հոգեբանական բռնության ներգործությունը երեխայի հոգեկանի վրա
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 227-234
Նաիրա Հարությունյան
Հայ երիտասարդների անձնային սպասումների փոխակերպման փորձարարական ուսումնասիրություն
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 235-243
Սոնա Փարսյան
2015-ը՝ որպես «Երրորդ համաշխարհային պատերազմի» ահազանգ: Քաղաքական լիդերների ելույթների կոնտենտ վերլուծություն
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 244-252
Ստելլա Շաքյան
ԱՊՀ երկրների բուհերի վարկանիշավորումը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 253-261
Քրիստինե Սաֆարյան
Դասախոս-ուսանող փոխհարաբերությունները 21-րդ դարում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 262-271
Օկսանա Մարդանյան
Ուսանողների հաղորդակցման և մասնագիտական ինքնորոշման արդյունավետության ուղիները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 272-276
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
Արմեն Խաչատրյան
Համացանցային կախվածության ախտանիշները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 279-284
Մերի Միքայելյան
Հակաուտոպիայի և ուտոպիայի հարաբերակցությունը սոցիալական իրականության կառուցարկման համատեքստում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 285-295
ԺՈՒՌՆԱԼԻՍՏԻԿԱ
Ամալյա Կարապետյան
Ղարաբաղյան հիմնահարցի շուրջ տարվող բանակցային գործընթացի լուսաբանումը հայաստանյան մամուլում (2009-2016)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 299-312
Գայանե Ավագյան
Հայ դատի խնդիրները ՀՅԴ «Ազդակ» պարբերականում հայոց ցեղասպանության 50-ամյակին ընդառաջ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 313-321
Գոհար Ջուլհակյան
Տեղեկատվության ազատության օրենսդրական կարգավորումները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 322-328
Դիանա Մանուկյան
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների լուսաբանումը հայկական հեռուստաեթերում իրավական և էթիկական տեսանկյունից
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 329-337
Յանա Եղշատյան
Մարզային լրագրողների գործունեության առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 338-347
Նոննա Խաչատրյան
Վիրտուալ սոցիալական ցանցերը որպես մեդիա հարթակ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 348-353
Սաթենիկ Գրիգորյան
Կազմակերպության խորհրդանիշի հոգեբանական ներգործությունը PR ռազմավարության վրա
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 354-362
Քնար Միսակյան
Գովազդային ուղերձի կառուցման և կոդավորման առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 363-369
Անի Ղահրամանյան
Հանրային կապերի դրսևորումները համացանցում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.4 (21), հասարակական գիտություններ, էջ 370-375