ՈՒԳԸ հոդվածների ժողովածու. 1.6 (23)
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ)
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

2017, 1.6 (23),  հասարակական գիտություններ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Անի Աթանեսյան
Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության շրջանակներում քննախմբի կայացրած որոշումների բողոքարկման առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 7-14
Անի Խլղաթյան
Չճանաչված պետության միջազգային օդային հաղորդակցության իրականացման արդի հիմնախնդիրները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 15-21
Անի Խուրշուդյան
Ապացույցների թույլատրելիության հիմնախնդիրները քրեական դատավարությունում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 22-33
Աննա Հակոբյան
Դատախազի կողմից մեղադրանքի փոփոխման կարգն ըստ ՀՀ քրեական դատավարության գործող օրենսգրքի և նոր օրենսգրքի նախագծի
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 34-44
Առնոլդ Վարդանյան
Հակընդդեմ հարցման (կոնֆրոնտացիայի) իրավունքի արդի զարգացման հիմնահարցերը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 45-56
Արփինե Առաքելյան
Խմբային հայցի ինստիտուտն ըստ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծի
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 57-65
Արփինե Առաքելյան
Ցուցմունքների դատական դեպոնացում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 66-77
Գարիկ Աբելյան
Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու հիմնախնդիրները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 78-91
Գրիգոր Չոբանյան
Պարտավորությունների խախտման հետևանքով պատճառված վնասների հատուցումը «Ապրանքների միջազգային առուվաճառքի պայմանագրերի մասին» 1980թ. Միավորված ազգերի կազմակերպության կոնվենցիայի համաձայն
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 92-103
Ելենա Ալեքսանյան
Վնաս պատճառելու հետևանքով ծագող հարաբերությունների կոլիզիոն իրավական կարգավորումը ներպետական և միջազգային ասպեկտներում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 104-114
Լիլի Դրմեյան
Երբ այլ դատարանի կամ արբիտրաժային տրիբունալի վարույթում առկա է նույն անձանց միջև նույն առարկայի մասին և միևնույն հիմքերով վեճի վերաբերյալ գործ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 115-126
Լիլիթ Խաչատրյան
Համաձայնեցման վարույթ կիրառելու հիմքերը և դատավարական կարգը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 127-137
Լիլիթ Պետրոսյան
Գործողության կատարման և պարտավորեցման հայցատեսակները՝ որպես վարչական հայցի տեսակներ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 138-149
Լուիզա Մելիքսեթյան
Էսքրոու հատուկ բանկային հաշվի իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 150-158
Լուիզա Մելիքսեթյան
Մեղադրյալի հակընդդեմ հարցման իրավունքը՝ ըստ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 159-167
Հասմիկ Հակոբյան
Անչափահասին վերագրվող հանցանքի վերաբերյալ վարույթի առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 168-177
Հովհաննես Հովհաննիսյան
Հանցակիցների տեսակների օրենսդրական կարգավորման առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 178-191
Մարգարիտա Ղազարյան
Հիմնավոր ենթադրությունը` որպես հայցի ապահովման հիմք
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 192-197
Մելինե Մարգարյան
Դատական ծանուցման հիմնախնդիրները քաղաքացիական դատավարությունում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 198-208
Մերի Մարգարյան
Սեփականության իրավունքի դադարումը պետության կարիքների և հանրային շահի համար
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 209-220
Միհրան Բուլղադարյան
Կրոնական կազմակերպությունների սահմանադրաիրավական կարգավիճակը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 221-229
Պետիկ Մկրտչյան
Չհաջողված հանցակցության որոշ հիմնահարցեր
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 230-241
Ռուզաննա Խուդավերդյան
Պետական և ծառայողական գաղտնիքի արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 242-250
Սեդա Գրիգորյան
Ձեռքբերման վաղեմության հիմնախնդիրը ՀՀ-ում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 251-258
Տաթևիկ Գզիրյան
Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանում միջանկյալ դատական ակտերի դեմ բերված բողոքների քննության հիմնախնդիրները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 259-271
Տիգրան Դադունց
Ապրանքային նշանների միջազգային գրանցման որոշ հարցեր
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 272-282
Տիգրան Ղազարյան
«Կաշառակերություն» և «կաշառք» եզրույթների քրեաիրավական բովանդակության հարցի շուրջ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 283-292
Տիգրան Ղազարյան
Որոշ նկատառումներ «կաշառք ստանալու կամ կաշառք տալու նմանակում» օպերատիվ հետախուզական միջոցառման իրականացման իրավաչափության վերաբերյալ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 293-303
Տիրուհի Վարդանյան
Օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների կատարման և դրանց արդյունքների ամրագրման հիմնախնդիրները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 304-312
Քրիստինե Ալեքսանյան
Նախադատելիության սուբյեկտիվ սահմանները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 313-324
Քրիստինե Գաբուզյան
Ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների թերությունների հետևանքով պատճառված վնասի հատուցման տեսակները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 325-336
ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Բագրատ Բագրատյան
Պառլամենտի ինստիտուտը կառավարման ժողովրդավարական մոդելի կայացման համատեքստում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 339-346
Էդիկ Հարությունյան
Խորվաթական ֆաշիզմի գաղափարախոսական առանձնահատկությունները և դերը ժամանակակից սերբ-խորվաթական հարաբերություններում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 347-353
Նարեկ Գրիգորյան
Միգրացիոն քաղաքականության արդի մարտահրավերները Հայաստանում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 354-359
Ջուլիետա Նիկողոսյան
Քաղաքական արդիականացման տեսության արժեքային փոփոխությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 360-369
Սարգիս Շիրխանյան
Ազատության ու հավասարության հարաբերակցության խնդիրը Ա. Դը Տոկվիլի տեսության մեջ (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 370-378
Սոխակ Մելքոնյան
Տեղեկատվական պատերազմների ժամանակակից մարտահրավերները ՀՀ-ում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 379-388
Մհեր Հակոբյան
«Արևելյան գործընկերություն» ծրագիրը Հայաստանի, Վրաստանի և Մոլդովայի խորհրդարանական դիսկուրսում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2017, 1.6 (23), հասարակական գիտություններ, էջ 389-401