ՈՒԳԸ հոդվածների ժողովածու. 1.2 (25)
Հասարակական ԵՎ հումանիտար գիտություններ (Իրավագիտություն, մանկավարժություն, սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն ԵՎ կառավարում)
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններԽմբագրական խորհուրդ
ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ալեքսանյան Քրիստինե
Միջազգային սնանկության իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 7-18
Ավետիսյան Աննա
Ֆակտորինգի պայմանագրի յուրահատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 19-30
Գրիգորյան Մարիաննա
Նախադեպերը քրեական իրավունքում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 31-42
Դադունց Տիգրան
Որոշ հիմնահարցեր օտարերկրյա անձանց մասնակցությամբ գործերով ՀՀ դատարանների իրավասության (միջազգային ընդդատություն) վերաբերյալ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 43-56
Թովմասյան Նազելի
Ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոնի Ratione Personae իրավազորությունը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 57-63
Խաչատրյան Գոհար
Ժառանգության պարտադիր բաժնի իրավունքով ժառանգման որոշ հիմնահարցեր Արցախի քաղաքացիական օրենսդրությամբ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 64-72
Խաչատրյան Մովսես
Ապահովագրական շահը գույքի ապահովագրության պայմանագրերում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 73-86
Հակոբյան Կարեն
Ողջամիտ ժամկետում գործի քննության իրավունքը՝ որպես պատշաճ վարչարարության իրավունքի բաղադրատարր
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 87-100
Հակոբջանյան Վիկտորյա
ԵՎգենիկայի կիրառման որոշ հիմնախնդիրներ ՀՀ-ում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 101-108
Հայրապետյան Արուս
Առեվտրային գաղտնիքի ռեժիմի խախտման համար պատասխանատվության որոշ հարցեր
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 109-118
Հունանյան Անահիտ
Իրավունքում բացառությունների եվ իրավական նորմերի հակասությունների հարաբերակցությունը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 119-126
Ղազարյան Տիգրան
Քրեական վարույթ նախաձեռնելու փուլի ընդհանուր բնութագիրը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 127-136
Մարտիրոսյան Տաթև
Համաչափության սկզբունքը պատշաճ վարչարարության իրավունքի իրացման համատեքստում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 137-146
Մելիքսեթյան Լուիզա
Կոնդիկցիան միջազգային մասնավոր իրավունքում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 147-153
Միքայելյան Անի
Բացառիկ ընդդատությունը քաղաքացիական դատավարությունում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 154-165
Ստեփանյան Մարտուն, Գալստյան Քրիստինե
Սեփականության իրավունքի դադարեցման որոշ հիմնախնդիրների մասին
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 166-179
Վարդանյան Առնոլդ
Փորձաքննության նպատակով անձին բժշկական հաստատությունում տեղավորելու եվ կալանավորումը որպես խափանման միջոց միաժամանակ կիրառելու վերաբերյալ ձեվավորված իրավակիրառ պրակտիկայի իրավաչափությունը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 180-191
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ
Աբրահամյան Անահիտ
Մանկավարժի նորարարական գործունեությունը հանրակրթական դպրոցում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 195-204
Մարտիրոսյան Նոնա
Աշխատակազմի կատարողականի կառավարումը բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 205-216
Վարդանյան Հասմիկ
Ազգային փոքրամասնությունների հանրակրթության կազմակերպումը ՀՀ-ում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 217-229
Օհանյան Լիլիթ
Դպրոցի տնօրենի անձնային և մասնագիտական որակների ազդեցությունը մանկավարժական անձնակազմի մոտիվացիայի վրա
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 230-240
ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ
Ղարիբյան Անահիտ
Հետընտրական գործընթացների մեկնաբանման առանձնահատկությունները Բուրդիեի «Սոցիալական դաշտ» և «Հաբիտուս» հայեցակարգային մոտեցումների համատեքստում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 243-253
Սարոյան Վահագն
Սոցիալական մեդիայի ազդեցությունը հասարակական կարծիքի ձևավորման վրա
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 254-261
Սմբատյան Հայկ
Արցախյան կամավորական շարժման սոցիոլոգիական իմաստավորումը քառօրյա պատերազմի համատեքստում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 262-270
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
Ավետյան Արաքս
Համայնքների կողմից փոխառու միջոցների ներգրավման օրենդրական հիմքերի ամրապնդման ուղղությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 273-280
Բալայան Նինա
Չճանաչված պետությունների տնտեսական զարգացման համեմատական վերլուծություն (ԼՂՀ, Աբխազիայի, Մերձդնեստրի օրինակով)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 281-291
Տոնիկյան Մարտին
Փոխադարձ առևտրային հարաբերությունների վերլուծությունը ԵԱՏՄ երկների միջև (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 292-300
Թումոյան Սյուզանա
Հայաստանի արտարժույթի շուկայի ճգնաժամերը (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 301-311
Բիչիա Քուջի
Սոցիալական սովորեցման ազդեցությունն անհատական տնտեսական որոշումների կայացման վրա (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 312-324
Մեձմարիաշվիլի Թինաթին
Ամրագրված տենդերները՝ որպես պետության ֆինանսական ռեսուրսների իրաչափ ծախսման միջոց (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.2 (25), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 325-329