ՈՒԳԸ հոդվածների ժողովածու. 1.3 (26)
Հասարակական եվ հումանիտար գիտություններ (Աստվածաբանություն, արեվելագիտություն, գրականագիտություն, ժուռնալիստիկա, լեզվաբանություն, պատմություն, փիլիսոփայություն եվ հոգեբանություն, քաղաքագիտություն եվ միջազգային հարաբերություններ)
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ

Խմբագրական խորհուրդ
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հայրապետյան Նազելի
Միջեկեղեցական երկխոսության առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 7-17
ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Բադիկյան Ջեմմա
Թուրքիայի հասարակական-քաղաքական ընկալումներում Ֆեթուլլահ Գյուլենի կերպարի փոխակերպումը կրոնական քարոզչից ահաբեկչի
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 21-32
Մելքոնյան Մարիամ
15-16-րդ դարերի օսմանյան գրականության որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 33-41
Քեխյան Անուշ
Կոստանդնուպոլսում Հայոց Պատրիարքության հաստատումը և դրա պատմաքաղաքական նախադրյալները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 42-49
Մուսաևա Ֆերուզա
Բարբառը լեզվամշակութաբանության տեսանկյունից (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 50-57
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Բագրատյան Քրիստինե
Ժամանակակից մարդու մենության թեման Գ. Խանջյանի արձակում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 61-71
Բոցինյան Մարիանա
Ս. Ֆիցջերալդի «Մեծն Գեթսբին» վեպի ժամանակակից էկրանավորումը․ բնագրի աղավաղո՞ւմ, թե՞ վեպի արդիականացման փորձ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 72-79
Գրիգորյան Ալվինա
Մնձուրու գյուղագրության առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 7-18
Եղիազարյան Սամվել
Ներսես Շնորհալու հանելուկները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 87-97
Հարությունյան Գոհար
Իրականի և երեվակայականի փոխհարաբերությունը Սիմոն Սիմոնյանի ‹‹Անժամանդրոս›› վեպում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 7-18
Սողոմոնյան Ամալյա
Աբսուրդի և օտարացման խնդիրներն էքզիստենցիալիստական գրականության մեջ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 105-118
Օհանյան Քրիստինե
Աստվածաշնչյան այլաբանությունները ֆենթեզի գրականության մեջ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 119-128
Անումյան Կարպիս
Կ․Դ․ Բալմոնտի «Հավերժահարսի հեքիաթներ» և «Հրաթռչուն. սլավոնացու սրինգը» ժողովածուների դիցաբանական պատկերների մասին (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 129-138
ԺՈՒՌՆԱԼԻՍՏԻԿԱ
Բադալյան Վյաչեսլավ
Մեծ քսանյակի (G20-2017) գագաթնաժողովի լուսաբանումը ՀՀ հեռուստաեթերում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 141-147
Մելքոնյան Սամվել
Սոցիալական մեդիայի ազդեցությունը հեռուստատեսության ու լրատվադաշտի վրա՝ տեղեկատվության փոխանցման և հանրային հարաբերությունների ձեվավորման տեսանկյունից
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 148-155
Միսակյան Քնար
Աստղերի կառուցման առանձնահատկությունները մեդիայում (Հենրիխ Մխիթարյանի օրինակով)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 156-162
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ալեքսանյան Լիանա
Դատական խոսույթի հնչերանգային մի քանի առանձնահատկություն
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 165-170
Աղաբեկյան Քրիստինե
Գրաբարյան դարձվածքները Հին կտակարանի «Ելից» գրքում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 171-176
Ղազարյան Հայարփի
Ռուսական հեռուստատեսային գովազդի լեզվամշակութային առանձնահատկությունները (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 177-184
Միսիսյան Սերինե
Զարմանքի հույզը ռուսական լեզվամշակույթում (համեմատությամբ հայկական և անգլիական լեզվամշակույթների) (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 185-189
Դանիելյան Սուսաննա
Բառախաղի վերլուծությունն ու թարգմանությունը Լ․ Քերոլի «Ալիս» գրքերում (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 190-200
Ստեփանյան Վեներա
Թարգմանչի կեղծ բարեկամները անգլերենում և գերմաներենում (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 201-207
Թամազյան Լյուդմիլա
Իրավաբանական փաստաթղթերի լեզվական և թարգմանական առանձնահատկությունները (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 208-214
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Գրիգորյան Ավետիս
Սոթքի միջնադարյան հուշարձանները և պատմաճարտարապետական կոթողները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 217-221
Օնանյան Աննա
Եկեղեցու ասեղնագործ ծիսական ծածկոցները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 222-229
Էջիբիա Օմիկո
10-րդ դարում հայկակական քաղաքներից արտահանված ապրանքներն՝ ըստ ժամանակակից երեք աշխարհագրագետների (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 230-234
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ազիզյան Մերի
Ինքնիրացման և ինքնագնահատականի կապը հոգեբանի մասնագիտական կայացման գործընթացում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 237-246
Աքելյան Դավիթ
Մատերիայի առաջացման հիմնախնդրում արիստոտելյան «ոչնչի» գաղափարը՝ որպես մատերիական իրականության գոյաբանական մեկնակետ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 247-254
Մովսիսյան Սիաննա
Էկոլոգիական գիտակցության զարգացումը օնտոգենեզում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 255-263
ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հովհաննիսյան Ռեբեկա
ՀԱՊԿ-ի՝ հավաքական անվտանգության ուժերի և միջոցների ձևավորումը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 267-273
Նիկողոսյան Քրիստինե
Սոցիալական գործընկերության դերը ՀՀ սոցիալական քաղաքականության բնագավառում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 274-282
Պետրոսյան Գոռ
Պատժամիջոցները որպես արտաքին քաղաքականության իրականացման գործիք
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 283-291
Պողոսյան Վահե
Քաղաքական առաջնորդության տեսական հարցերն ու դրանց բնութագրական գծերը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 292-298
Սարգսյան Հայկ
Չինաստանի փափուկ ուժի քաղաքականության առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 299-306
Դարբինյան Հերմինե
Արտասահմանյան երկրների բանակաշինության փորձը Հայաստանի Հանրապետության ազգ-բանակ հայեցակարգի ձեվավորման համատեքստում (Շվեյցարիայի փորձը) (ռուս.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 307-314
Բոգդանովա Ալյոնա
Չինաստանի և Իսրայելի ռազմական ու տեխնիկական համագործակցությունը Միջին Արեվելքում անվտանգության համատեքստում (անգլ.)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2018, 1.3 (26), հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 315-321