ՈՒԳԸ հոդվածների ժողովածու 1.4 (30)
Հասարակական և հումանիտար գիտություններ (Աստվածաբանություն, արեվելագիտություն, գրականագիտություն, ժուռնալիստիկա, իրավագիտություն, լեզվաբանություն, մանկավարժություն, պատմություն, սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն եվ կառավարում, փիլիսոփայություն եվ հոգեբանություն, քաղաքագիտություն եվ միջազգային հարաբերություններ)
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈՒԳԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

2019, 1.4 (30), հասարակական և հումանիտար գիտություններ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Աբրահամյան Կարինե
Կրոնական գիտակցության զարգացումը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 7-14
Գալստյան Գոռ
Պսակի խորհրդակատարության արյունակցական-ազգակցական արգելքները հայոց մեջ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 15-23
Գրիգորյան Հերիքնազ
Երկրորդ և երրորդ պսակի խնդիրը հայոց մեջ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 24-33
Գրիգորյան Նարինե
Պատկերամարտական շարժման դրսևորումները Հայաստանում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 34-40
Հարությունյան Մարիամ
Մաղաքիա արքեպիկսկոպոս Օրմանյանի բարենորոգչական հայացքները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 41-50
ԱՐԵՎԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Բաղումյան Սիրանուշ
Արգիշտի Ա-ի կողմից հպատակեցված ռազմագերիների թվի հստակեցման փորձ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 53-66
Մուրադյան Գուրգեն
«Բոլո» ռազմագործողությունը և վիետնամական երկնքում օդային գերակայության խնդիրը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 67-72
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Բագրատյան Քրիստինե
Պատկերակերտման առանձնահատկությունները Սադեղ Հեդայաթի «Քոռ բու» վիպակում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 75-89
Գալոյան Նարինե
Համեմատությունը որպես երգիծանքի կերտման միջոց Հակոբ Պարոնյանի արձակում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 90-97
Օհանյան Վարսենիկ
«Ազգայինը» և «օտարը» Ա. Կուպրինի «Ժանետա․ չորս փողոցների արքայադուստրը» վիպակում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 98-106 (ռուսերեն)
Օհանյան Քրիստինե
Սուրճը որպես բարոյական ճգնաժամի խորհրդանիշ Վյաչեսլավ Պրախի «Սրճարան» վեպում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 107-115 (ռուսերեն)
ԺՈՒՌՆԱԼԻՍՏԻԿԱ
Ավագյան Գայանե
Ազգային ինքնության դրսեվորումները լիբանանահայ մամուլում 1960-ական թթ.
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 119-124
Խաչատրյան Նելլի
Հայաստանյան լրագրողական էթիկայի խախտումները միջազգային փորձի համատեքստում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 125-132
Մկրտչյան Միլենա
Լրագրողի աշխատանքի առանձնահատկությունները առաջնագծում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 133-141
ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Ավագյան Գոհար
Օտարերկրյա դատական ակտերի ճանաչման և կատարման թույլատրելիությունը ներպետական օրենսդրությունում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 145-154
Դրմեյան Լիլի
Ստույգ փաստերի վրա հիմնված անվանարկման համար պատասխանատվության առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 155-163
Վարտումյան Զավեն
Գենդերային հավասարության արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 164-174
ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ժաբո Քսենիա
Պատկերայնության դերը դարձվածաբանության մեջ՝ գերմանական և ռուսական՝ «սնունդ» խմբի դարձվածքների օրինակով
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 177-183 (ռուսերեն)
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ
Տերտերյան Անահիտ
Ռիսկերի գնահատումը և կառավարումը կրթության գործընթացում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 187-196
Ժաբո Եկատերինա
Մոսկվայի ուսանողների սոցիալական տրամադրությունը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 197-204 (ռուսերեն)
Տուշինսկի Քրիստիան
Բարձրագույն կրթության մեջ էլեկտրոնային ուսուցման քաղաքացիական անհրաժեշտությունը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 205-211 (անգլերեն)
Վարխոլ Թոմաշ
Ինտերակտիվ ցուցահանդեսը որպես ոչ ֆորմալ կրթության ձև
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 212-218 (անգլերեն)
Վարժոխա Թոմաշ
Ուսանողների կողմից ՏՀՏ օգտագործման մակարդակը համացանցից տեղեկատվություն ձեռք բերելու գործընթացում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 219-224 (անգլերեն)
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
Բադալյան Սոնյա
«Մասիս» թերթը Ղրիմի (Արևելյան) պատերազմի մասին
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 227-233
Բաղումյան Սիրանուշ
Մանա (KUR Man(n)a) երկրի կարգավիճակն Արգիշտի Ա-ի գահակալման վերջին և Սարդուրի Բ-ի գահակալման սկզբնական ժամանակաշրջանում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 234-244
Գասպարյան Ռուզաննա
1918 թ. Բաքվի հայերի ցեղասպանությունը որպես իրականություն. պատմաիրավական գործոններ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 245-252
Հարությունյան Ինգա
Վկայուհիների մարտիրոսությունը և նրանց հալածողների դարձը` իբրև բարոյախրատական միջոց վաղ քրիստոնեական հասարակության ձևավորման ճանապարհին
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 253-259
Մուրադյան Գուրգեն
Խորհրդա-աֆղանական պատերազմ. ռազմավարականանհրաժեշտությու՞ն, թե՞ աշխարհաքաղաքական մրցավազք
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 260-268
ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ
Ենգիդունյան Վահան
19-րդ դարի հայ երիտասարդության և միջսերնդայինփոխազդեցությունների կառուցվածքային բնույթը Րաֆֆու «Հայերիտասարդությունը» աշխատության մեջ
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 271-278
Ղալամդարյան Անժելա
Ջավախահայ երիտասարդների «մենք - նրանք» տարբերակմանառանձնահատկությունները հայաստանաբնակ հայերի հետփոխհարաբերությունների համատեքստում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 279-287
Միչիկյան Սրբուհի
Ռազմականության դրսևորումներն ապրիլյան քառօրյա պատերազմի ազատամարտիկներին պատկերող գրաֆիտիներում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 288-297
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
Վլասենկո Նելլի
Ոչ ֆորմալ գործողությունների ազդեցությունը Հայաստանի աշխատաշուկայի վրա
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 301-312 (ռուսերեն)
ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Մեսրոպյան Մարինա
Հույզերի դրսևորման առանձնահատկությունները ծերունական տարիքում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 315-321
Պողոսյան Անի
Բրենդի ընկալման հոգեբանական առանձնահատկությունները («Էփփլ» և «Սամսունգ» բրենդների օրինակով)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 322-328 (in Armenian)
Օսիպյան Լիլիանա
Հայ կին քաղաքական գործիչների վերբալ և ոչ վերբալ հաղորդակցությունը հայաստանյան մեդիայում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 329-338
ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Դերզյան Տաթև
ԵՎրոպայի «Փափուկ ուժի» կիրառումը կրթության միջոցով
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 341-347
Թոփակյան Մարիամ
Դրվագներ եգիպտահայ համայնքի պատմությունից․ հայ-եգիպտական միջպետական հարաբերությունների ձևավորումը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 348-355
Կիրակոսյան Դավիթ
ՀՀ-ՀԱՊԿ հարաբերությունների զարգացման դինամիկան և անվտանգության ներկա օրակարգը
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 356-363
Չիլինգարյան Անուշ
Քաղաքակրթության արժեքային համակարգը և զարգացման ուղիները (Չինաստանի օրինակով)
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 364-372
Սերոբյան Սիրանուշ
Երրորդ հատվածի ազդեցությունը պետական քաղաքականության մշակման և իրականացման գործընթացներում
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 373-383
Խաչատրյան Ալեքսանդր
Ույղուրական գործոնը՝ հայ-չինական հարաբերությունների բանալի
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 384-391 (ռուսերեն)
Սուքիասյան Նարեկ, Կուչերովա Անետա
Արևելյան գործընկերության երկրներում անվտանգության և պաշտպանության ընդհանուր քաղաքականության առաքելությունների և գործողությունների ճանապարհին հայտնված խնդիրների վերլուծություն
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2019, 1.4 (30), Հասարակական և հումանիտար գիտություններ, էջ 392-403 (անգլերեն)