Պարբերականի մասին
Ինչպե՞ս տպագրվել
Հանդեսներ
ընտրել
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 1.2 (32)
Հասարակական եվ հումանիտար գիտություններ (Արևելագիտություն, գրականագիտություն, ժուռնալիստիկա, իրավագիտություն, լեզվաբանություն, մանկավարժություն, պատմություն, սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն եվ կառավարում, փիլիսոփայություն եվ հոգեբանություն, քաղաքագիտություն եվ միջազգային հարաբերություններ)
Բովանդակություն

ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2 (32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Արևելագիտություն
Աբգարյան Մարգարիտա
Թուրքիայի «Եփրատի Վահան» ռազմական գործողությունը
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 7-17
Ավետիսյան Լուսինե
Քեմալական շարժման արտացոլումը թուրքական գրականության մեջ
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 18-25
Գալստյան Շուշաննա
Իրանի իսլամական հեղափոխության գաղափարախոսության արտահանման փորձը Բահրեյն
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 26-32
Հակոբյան Աղասի
Ռուսական փոխառությունները պարսկերենում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 33-39
Հակոբյան Տաթևիկ
Թուրքական հասարակության ծայրահեղացման դրսևորումները (Աբդուլ Համիդ II-ի հերոսացման օրինակով)
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 40-47
Պողոսյան Նաիրա
Եվրոպայի ադրբեջանական համայնքների հակահայ գործունեությունը 2010-ականներին
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 48-56
Գրականագիտություն
Գաբոյան Գայանե
Պատրիկ Զյուսքինդի «Օծանելիք. մի մարդասպանի պատմություն» վեպի մի շարք առանձնահատկությունների շուրջ
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 59-69
Իսրայելյան Օվսաննա
«Հազարան բըլբուլ»-ի թումանյանական մշակումը հեքիաթի ժողովրդական տարբերակների զուգահեռներում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 70-80
Ղազարյան Աստղիկ
Մազի խորհուրդ-սիմվոլը հայ ժողովրդական բանահյուսության մեջ
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 81-91
Մանասյան Կարմեն
Լ. Տոլստոյի «Աննա Կարենինա» վեպի տեքստի կինեմատոգրաֆիկությունը և էկրանավորումները
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 92-99 (Ռուսերեն)
Ժուռնալիստիկա
Օհանյան Տատյանա
Ապրիլյան պատերազմի վերաբերյալ միջազգային հանրության արձագանքները սփյուռքահայ մամուլում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 103-112
Իրավագիտություն
Թադևոսյան Արման
Բռնագրավման, մասնավորեցման և պետականացման հիմնախնդիրները ՀՀ օրենսդրության մեջ
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 115-122
Թադևոսյան Լեյլի
Պարտապան–կազմակերպության գույքի վրա բռնագանձում տարածելու ինստիտուտի առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 123-130
Թարխանյան Մեսրոպ
2018-2019 թթ. Հայաստանում սահմանադրական ճգնաժամի հանգուցալուծման սահմանադրաիրավական հիմնախնդիրները
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 131-140
Խաչատրյան Սոնա
Դատարանի հեղինակության և փաստաբանի մասնագիտական անխոչընդոտ գործունեության միջև հավասարակշռության ապահովման հիմնախնդիրները
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 141-149
Մաղաքյան Վլադիմիր
Արհեստական բանականությամբ օժտված համակարգչային ծրագրի նկատմամբ գույքային իրավունքների օտարման դեպքում հեղինակային իրավունքում առաջացող հիմնախնդիրները
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 150-157
Պավլովսկայա Վերոնիկա
Երիտասարդական պետական քաղաքականության կարգավորման մեխանիզմներն անկախ պետությունների համագործակցությունում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 158-167 (Ռուսերեն)
Սինիցինա Նատալյա
ՖԻՖԱ-ի վեճերի լուծման պալատի՝ ֆուտբոլիստների կարգավիճակի և փոխատեղման վերաբերյալ ՖԻՖԱ-ի կանոնակարգի դրույթների, ինչպես նաև խաղացողի կարգավիճակը բնորոշելու նպատակով ակումբի և մարզիկի միջև կնքված պայմանագրային պայմանների մեկնաբանումը
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 168-176 (Ռուսերեն)
Լեզվաբանություն
Ղազարյան Նինել
Սեռային խտրականության դրսևորումները ժամանակակից հայերենի դարձվածքներում և առած-ասացվածքներում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 179-189
Չոփուրյան Գայանե
Ստորադասական եղանակի արտահայտությունը Անիի 11-15-րդ դդ. վիմական արձանագրություններում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 190-195
Ղազարյան Մարիամ
«Патриотизм»/«հայրենասիրություն» հայեցակարգի փորձագիտական ուսումնասիրությունը ռուսական և հայկական լեզվամշակույթներում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 196-205 (Ռուսերեն)
Քոչարյան Անի
Բարի բառը որպես բառակազմական արմատի համեմատական-զուգադրական վերլուծության առարկա ռուսերենում և հայերենում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 206-216 (Ռուսերեն)
Չալոյան Հասմիկ
Հայկական մշակութային արժեքների ներկայացումը Վիլյամ Սարոյանի «Իմ անունը Արամ է» ժողովածուում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 217-227 (Անգլերեն)
Մանկավարժություն
Մուսաելյան Զարուհի
Հումբոլդտյան կրթական համակարգը և դրա տեղայնացման հնարավորությունները ՀՀ կրթության ոլորտում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 231-241
Խաչատրյան Գայանե
Մուլտիմոդալ տեքստի օգտագործման դիդակտիկական ներուժը դասընթացում «գործարար հաղորդակցություն, անգլերեն լեզու»
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 242-250 (Ռուսերեն)
Պատմություն
Կուրեղյան Մարիամ
Սուետիահայերը Մուսա լեռան հերոսամարտից հետո (1915-1919 թթ․)
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 253-261
Մուրադյան Նելլի
Հին Սպարտա. խմբիշխանական հանրապետություն (կառավարման համակարգ և գաղափարախոսություն)
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 262-269
Պողոսյան Մայրանուշ
Հայկական հարցը և Աբդուլ Համիդ II-ի ցեղասպան քաղաքականությունը
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 270-280
Սոցիոլոգիա
Թարվերդյան Կարեն
Զինված ուժերում կանանց ներգրավման վերաբերյալ մոտեցումները ԵՊՀ ուսանողների շրջանում
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 283-291
Տնտեսագիտություն և կառավարում
Դավթյան Տիգրան
Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի որոշման կանոնների կիրառությունը (ՀՀ օրինակով)
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 295-304
Զաքարյան Հրաչյա
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման արդյունավետության համեմատական գնահատումը ոչ հստակ բազմությունների մեթոդի հիման վրա
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 305-318
Տերյան Դիանա
ՀՀ ԿԲ դրամավարկային քաղաքականության և կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկայի փոխազդեցության հիմնախնդիրները
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 319-332
Փիլիսոփայություն և հոգեբանություն
Բոյաջյան Արաքս
Հայկական ազգային նարատիվի առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 335-344
Մանվելյան Հարություն
Սոցիալական կոնֆլիկտի փիլիսոփայական իմաստավորումը
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 345-353
Մելքոնյան Արամ
Կամավոր անզավակ անձանց արժեքների նախընտրությունների ուսումնասիրություն
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 354-362
Մովսիսյան Սոնա
Ուսուցիչների դասավանդման ոճերով պայմանավորված ուսումնական մոտիվացիայի առանձնահատկությունները
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 363-371
Բուգրաևա Ալբինա
Ժամանակակից դեռահասը թվային թարածության մեջ. հարցի հոգեբանական կողմեր
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 372-378 (Ռուսերեն)
Քաղաքագիտություն և միջազգային հարաբերություններ
Պետրոսյան Նուշիկ
Հայկական հարցը Սևրի պայմանագրում և նրա իրավաքաղաքական նշանակությունը
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 381-390
Ալեքսանյան Նանե
Սոցիալական գործընկերությունը որպես Հայաստանի Հանրապետությունում կայուն զարգացման գործոն
ԵՊՀ ՈւԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու 2020, 1.2(32), Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, էջ 391-401