Հոգաբարձուների խորհուրդ
Ռեկտոր
Գիտական խորհուրդ
Ռեկտորատ
Գիտական քարտուղար
Ակադեմիական / ուսումնական գծով պրոռեկտոր
Գիտական հարցերի գծով պրոռեկտոր
Քարտեզ