Դպրոցականների այց
19.02.21
Ժամը՝ 13:00
Գենետիկայի և բջջաբանության ամբիոնի լաբորատորիա

Լաբորատորիայում անցկացնելու են ծրագրային փորձեր գենետիկայից և բջջաբանությունից: