ԱՇԽԱՏԱԺՈՂՈՎ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ ՌԱՖԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻՆ
26.02.21 - 06.05.21
ԵՊՀ աստվածաբանության և պատմության ֆակուլտետների ՈՒԳԸ-ներ

Աստվածաբանության ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերությունը Պատմության ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերության հետ համատեղ 2021 թ. մայիսի 6-ին կազմակերպում է աշխատաժողով՝ նվիրված անվանի հայագետ, տոմարագետ, կանոնագետ Ռաֆիկ Վարդանյանի հիշատակին: Գիտաժողովին զեկուցումներ կարող են ներկայացվել հետևյալ թեմաներով՝

  • պատմագրություն,
  • ձեռագրագիտություն,
  • տոմարագիտություն,
  • կանոնագիտություն,
  • աստվածաբանություն,
  • աղբյուրագիտություն:

 

Կարևոր է՝ ներկայացվելիք զեկուցումների թեմաներն առնչվեն նաև Ռաֆիկ Վարդանյանի աշխատությունների քննությանը, վերլուծմանը և արժևորմանը:

 

Աշխատաժողովին կարող են մասնակցել ուսանողներ, ասպիրանտուրայի սովորողներ, հայցորդներ, գիտության թեկնածուներ, որոնց ներկայացվելիք թեմաներն առնչվում են վերոնշյալ բնագավառներին:

 

Աշխատաժողովի աշխատանքներն արդյունավետ կազմակերպելու համար կազմկոմիտեն սահմանել է հետևյալ ժամանակացույցը.
մինչև սույն թվականի ապրիլի 8-ը գիտաժողովի կազմկոմիտեին պետք է ներկայացնել զեկուցման հիմնադրույթները 350-400 բառի սահմաններում՝ ներառյալ զեկուցման թեման, մասնակցի անունը և ազգանունը, ինչպես նաև այն
հաստատությունը, որը ներկայացնում է զեկուցողը (անկախ հետազոտողները նույնպես կարող են մասնակցել):


Հիմնադրույթները պետք է արտացոլեն ներկայացվելիք զեկուցումը և ուսումնասիրության նպատակը:


Խնդրում ենք հիմնադրույթներն ուղարկել ssstheology.com էլ. հասցեին:


Մինչև սույն թվականի ապրիլի 25-ը դրական կարծիքներ ստացած հիմնադրույթների հեղինակները հնարավորություն կստանան ներկայացնելու իրենց զեկուցումները մայիսի 6-ին ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի Աճեմյան գրադարանում
կայանալիք աշխատաժողովին:

 

Հ.Գ.: Համավարակային իրավիճակի թելադրանքով՝ գիտաժողովը կարող է անցկացվել նաև առցանց տարբերակով: Այդ մասին հետագայում կտրվեն լրացուցիչ տեղեկություններ: