ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ ԼԻՏՎԱՅԻ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ 2021-2022 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՈՒՍՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
03.03.21 - 05.04.21
ԵՊՀ միջազգային համագործակցության վարչություն

Կրթաթոշակ Լիտվայի բուհերում 2021-2022 ուստարում 

կարճաժամկետ (1-2 կիսամյակ) ուսման համար

 

Դիմումների վերջնաժամկետն է 2021 թ. ապրիլի 5-ը:

 

Կրթաթոշակի վերաբերյալ մանրամասների համար՝
http://studyin.lt/scholarships/short-term-studies/:

Լիտվայի բուհերի ցանկ՝ www.studyin.lt/universities/: