Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Հայկ Մնացականյան , Վիկտորյա Բդոյան
Արժեթղթավորման Զարգացման Միջազգային Միտումներն Ու Հեռանկարները Հհ-Ում
2019 | Article
Այլընտրանք, 2019, 3, 16-24 էջ
Հայկ Մնացականյան , Կարլեն Մարգարյան
Փմձ-Ների Ֆինանսավորման Հասանելիության Բարելավման Հիմնական Ուղիները Հհ-Ում
2019 | Article
Այլընտրանք, 2019, 4, 74-90 էջ
A.Kh. Markosyan , V.G. Khachaturyan
Environmental Regulation And Economic Growth: Liberal Approach
2019 | Article
Բարձր Տեխնոլոգիաների Տեղեկագիր, 2019, 3 (10), 72-79 էջ
The Vision Of Economic Cooperation Between Southern Caucasus, Armenia And Artsakh
2019 | Article
Բարձր Տեխնոլոգիաների Տեղեկագիր, 2019, 3(10), 42-59 էջ
Բնական Վտանգավոր Երեվույթների Հասցրած Վնասի Տնտեսական Գնահատումը
2019 | Article
Ճգնաժամային Կառավարում և Տեխնոլոգիաներ, 2019, 2 (15), 74-82 էջ
Վարդան Բոստանջյան , Արմինե Զախարյան
Ինովացիոն Գործունեության Խթանման Հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Article
Բանբեր Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի, 2019, 3, 71-91 էջ
Վարդան Բոստանջյան , Արմինե Զախարյան
Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսվարող Սուբյեկտների Ինովացիոն Զարգացումը Տարածաշրջանային Համագործակցության Պայմաններում
2019 | Article
Այլընտրանք, 2019, 3, 149-157 էջ
Effective Management of Doctoral Studies
2019 | Book
LAP (Lambert Academic Publishing), 2019, 100 էջ
Հայաստանի Հանրապետության Սոցիալական և Տնտեսական Զարգացման Նոր Ուղեգծի Տեսլականը
2019 | Article
Ի՞Նչ Անել: Հայաստանի Տնտեսության Զարգացման Արդի Հիմնախնդիրները Եվ Ռազմավարական Ուղղությունները, 2019, 10-17 էջ
Часть 4. Обзор Агропродовольственной Торговой Политики По Странам: Армения
2019 | Article
Fao - Пятое Ежегодное Заседание Группы Экспертов По Вопросам Сельскохозяйственной Торговли В Европе И Центральной Азии, 2019, 56-61 էջ