Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Աշոտ Մարկոսյան , Վահագն Խաչատուրյան
Հարավկովկասյան Հանրապետությունների Տնտեսական Անվտանգության Մակարդակի Գնահատման Արդյունքները
2019 | Article
Հայաստանի Հանրապետության Պետական Կառավարման Ակադեմիայի Հիմնադրման 25-Ամյակին Նվիրված «Կառավարման Ժամանակակից Հիմնախնդիրները» 2-Րդ Միջազգային Գիտաժողով, 2019, 71-85 էջ
Маркосян Ашот Хачатурович , Аветисян Андрей Мергевосович, Петросян Гоарик Размиковна
Исследование Взаимосвязи Оценки Эффективности Водохранилищ И Возникновения Наведенной Сейсмичности
2019 | Thesis
Из Зоны Бедствия В Зону Развития … Уроки Прошлого И Вызовы Времени, 2019, 23-33 էջ
Աշոտ Մարկոսյան, Էլյանորա Մաթևոսյան
Պետություն - Մասնավոր Հատված Գործընկերության Ուղենիշերը
2019 | Article
Տնտեսական Հեղափոխության Հիմնարար Ուղենիշերը Հայաստանի Հանրապետությունում Ժողովածուն Նվիրվում Է Թավշյա Հեղափոխության Միամյակին (2018-2019թթ.), 2019, 311-326 էջ
Հարկային Բարեփոխումների Իմացաբանական Հիմքերը
2019 | Article
Տնտեսական Հեղափոխության Հիմնարար Ուղենիշերը Հայաստանի Հանրապետությունում Ժողովածուն Նվիրվում Է Թավշյա Հեղափոխության Միամյակին (2018-2019թթ.), 2019, 122-133 էջ
Обзор последних изменений в торговой политике: Армения (2017-2018)
2019 | Article
Пятое ежегодное заседание Группы экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии, 2019, 10 էջ
Ռ.Ա.Գևորգյան , Հ.Ջ.Ղահրամանյան, Ժ.Ս.Մխիթարյան, Վ.Կ.Սարգսյան
ՀՀ ԿԲ անկախությունը սահմանադրականության համատեքստում
2019 | Book
Էդիթ Պրինտ, 2019, 64 էջ
Ի՞նչ անել 2. Տնտեսական հեղափոխություն. ընկալումը և գործարկումը
2019 | Book
Գիտագործնական խորհրդաժողով: Խմբ.՝ Լուսյա Մեհրաբյան։ Եր., Անտարես, 2019, 208 էջ
|
Arevik Tepoyan
Վճարահաշվարկային համակարգի դերը ՀՀ տնտեսությունում
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 67-75
|
Mariam Poghosyan
Ինովացիոն գործունեությունը որպես կապի ոլորտի զարգացման հիմնական ուղղություն
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 57-66
|
Ներկառուցված ոչ ֆորմալ ինստիտուտների գործառնումը սահմանադրականության համատեքստում
2019 | Article
«ԷԿՈնոմիկա ԳԻՏԱԿԱՆ» գիտական պարբերական, Երևան, 2019, էջ 15-28
|