Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Gagik S. Galstyan

Acting Head of Chair | Chair of Economics and International Economic Relations
Education
1993 - 1994: Course on “Market - oriented Economy”, AUA, Yerevan, Armenia
1989: Course on “Methods of Teaching Economic Disciplines” Kiev Ukraine
1981 - 1984: Post - graduate student, Yerevan State University, Faculty of Economics
1971 - 1976: Yerevan State University, Faculty of Economics

Academic degree
1984: Diploma of doctor of economy
1989: Diploma of Ph.D. of Political Economy

Professional experience
1989 - present: Associate Professor, Yerevan State University, Faculty of Economics, Chair of Economy
2009 - 2010: Head of Chair of Economy, Yerevan State University, Faculty of Economy
1998 - 1999: Head of Economic Department in the Administration of the President of RA
1991 - 1992: Senior Expert in the Economic Comission at the Parliament of RA
1984 - 1988: Assistant Professor, Yerevan State University, Faculty of Economics, Chair of Economy
1977 - 1980: Research Assistant at Research Institute of Municipality

Academic courses
Economics, Highlights of the History of Economy

Scale of professional interests
Theory of Economic Transformation

Languages
Armenian, Russian, French (conversational)

Տնտեսական աճի հիմնախնդիրը և պետական կառավարումը
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 71-77
|
Անցումային տնտեսություններ.տեսության և վերափոխումների հարցերի շուրջ
2017 | Book
«Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 158 էջ
Տնտեսական համակարգերի նույնականացման շուրջ
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 33-42
|
Տնտեսագիտական մտքի պատմության հիմունքները
2016 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2016, 136 էջ
Переходный период в РА и проблемы развития
2015 | Article
Материалы III междухородной конференции «Феномен рыночного хозяйства». Краснодар 2015, стр. 246-256
Անցումային տնտեսության տեսության ներածություն
2014 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 143.5, 2014թ. (№ 2), էջ 21-27
|
Մակրոտնտեսագիտություն
2014 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2014, ԵՊՀ հրատարակչություն, 80 էջ
Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքները
2013 | Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Լիմուշ, 2013
Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
2009 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009, 170 էջ
Հայաստանի տնտեսական աճի անատոմիան
2004 | Article
«Տասնամյա հանրագումար» ժող. ՌԱՀՀԿ Երևան
Անցումային տնտեսության ուսումնասիրության տնտեսական և մեթոդաբանական սկզբունքները
2004 | Book
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի կրթական ծրագիր
Փուչիկային աճի, աղքատների «գլխաքանակի» և դիմում գրող ջրվորի մասին
2004 | Article
Ազգ, 16 հունիս
Աղքատության արմատները և հաղթահարման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 45-51
|
Աղքատության արմատները և հաղթահարման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2002 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի հասարակական գիտություններ
Սիզիփոսի առասպելը. Ազգային տարբերակ
2002 | Article
Ազգ, 5 մայիս
Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
2001 | Book
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատի կրթական ծրագիր
Անցման շրջանի տնտեսական քաղաքականության շուրջ
2000 | Article
«Մարդը և օրենքը» ժող. «Գոշ» հրատարակ.
Վայրի լիբերալիզմ, թե արհեստավարժ դիլետանտիզմ` գումարած սողացող կոմունիզմ
1999 | Article
Ազգ, 11 մարտ
Տունը կառուցվում է քարը քարի վրա դնելով
1997 | Article
Ազգ, 18 նոյեմբեր
Ձերբազատվել ոչ թե քաղաքատնտեսությունից, այլ հավակնոտ փառասիրությունից
1996 | Article
Գրախոսություն Պ. Սամյուելսոնի «Տնտեսագիտություն» դասագրքի հայերեն թարգմանության կապակցությամբ, Ազգ, 5 նոյեմբեր
Ազատականության կենտրոնում մարդն է` իր ազատությամբ
1996 | Article
Ազգ, 19 հունիս
Իրական ազատականությունը և ազատական շղարշի տակ գործող հեղափոխականությունը
1995 | Article
Ազգ, 4 ապրիլ
«Դրամ…»
1995 | Article
Ազգ, 7 մարտ
The problems of transformation in post-social societies (Ownership)
1995 | Article
Report of the seminar "Social and economic problems in the period of Transition" Tsakhkadzor, 2-4 October. 1995 RA, UNESCO
Ազատական տնտեսության գինը
1995 | Article
«Պայքար» ամսագիր համար 1
Драм не стабилен
1995 | Article
Время, 1 март
«Տնտեսագետը համոզված է, որ նոր ծրագիրը ճշմարիտ է»
1995 | Article
«Երկիր Նաիրի», 20-26 հունվար
Մի «ինտելեկտուալի դատողությունների» կապակցությամբ
1993 | Article
Ազգ, 16 նոյեմբեր
Նորից նույնի մասին (խորհրդարանում քննարկվող «1993թ. սոցիալ-տնտեսական ծրագրի» կապակցությամբ)
1993 | Article
Ազգ, 2 ապրիլ
Սոցիալական ինֆրակառուցվածքը սոցիալիզմի պայմաններում
1983 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 20-34
|