Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Hayk L. Farmanyan

Assistant | Chair of Finances and Accounting
Education
1996-2000 Yerevan state university, faculty of economy, diploma of excellency
2000-2002 Yerevan state university, magistros degree
2002-2004 Post graduate course, Yerevan state university of economy
2004 Diploma, doctor of economics

Academic degree
Candidate- "The problems of formulation of the secondary market of securities of the republic of Armenia", 2004

Academic courses
financial markets, securities market, customs administration

Language skills
armenian, ruussian, english

Professional membership
2001 - 2004 member of the board of Armenian stock market

Մաքսային հսկողության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2010 | Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում-5, Երևան 2010.
ՀՀ արժեթղթերի երկրորդային շուկաի դրամական միջոցների արժեքի գնահատումը
2004 | Article
ՀՀ սոցիալ տնտեսական արդի հիմնախնդիրները, գիտական հոդվածների ժողովածու-2, Երևան, 2004, էջ 327-330
Արժեթղթերի փաթեթի և ֆյուչերսային պայմանագրերի ձևավորման և իրացվելիության մոտեցումները
2004 | Article
ՀՀ սոցիալ տնտեսական արդի հիմնախնդիրները, գիտական հոդվածների ժողովածու-2, Երևան, 2004, էջ 331-335
ՀՀ արժեթղերի երկրորդային շուկայի իրավիճակի բնութագրումն ու կարգավորումը
2004 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Հայաստան 4/39/ ապրիլ 2004, էջ 22-24
ՀՀ արժեթղերի երկրորդային շուկայի զարգացման հիմնախնդիրներըզ
2004 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Հայաստան 6/41/ հունիս 2004, էջ 7-9
ՀՀ բանկային համակարգի զարգացման փուլերը
1999 | Article
Աջակցություն պետական ծառայությանը, գիտական տեղեկատվական պարբերկան, 1999թ 2/7/ էջ 38.