Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Vardush G. Gyozalyan

Associate Professor | Chair of Management and Business
Education
2002 - 2006: Yerevan State University, Faculty of Economics, Bachelor, Diploma with Honor
2006 - 2008: Yerevan State University, Faculty of Economics, Chair of Management and Business, Master of Economics
2008 - 2011: PHD student at the Chair of Management and Business of YSU

Academic degree
2012: Doctor of Economics, The theme of the dissertation - The Ways of RA Economy Real Sector Efficiency Increase

Professional experience
2008-2009- Economist of financial department at <> CJSC
2011-2012- Lecturer at the Yerevan Branch of Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics
2012-2014- Lecturer at YSU Faculty of Economics, Chair of Management and Business
2014- present – Assistant Professor of the Chair of Management and Business, YSU


Languages
Armenian, English, Russian

Նախագծային Կառավարման Հիմնախնդիրները Հհ Պետական Կառավարման Համակարգում
2020 | Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2020,1(1), 40-49 էջ
Նախագծային կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ պետական կառավարման համակարգում
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (1), էջ 40-49
|
Իմիգրացիայի Ազդեցությունը Հհ Աշխատաշուկայի Վրա
2019 | Article
Սոցիալ-Տնտեսական Զարգացման Արդի Հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական Հոդվածների Ժողովածու, 2019, 299-306 էջ
Սոցիալական Անվտանգության Ապահովման Եվ Կյանքի Որակի Բարելավման Փոխառնչությունները. Դրսեվորումները Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Article
Ճգնաժամային Կառավարում և Տեխնոլոգիաներ, 2(15), 2019, 34-41 էջ
Աղքատությունը ՀՀ֊ում և ԱՀ֊ում. համեմատական վերլուծություն
2018 | Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, էջ 466-471
|
Սոցիալական քաղաքականություն
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Տիր հրատարակչություն: 2017թ․, 372 էջ
Уровень и качество жизни- как критерии эффективности социальной политики государства
2017 | Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր 5-րդ գիտաժողով: 2017, էջ 170-177
|
Կոռուպցիան՝ սոցիալական ինստիտուտ. խնդիրներ ՀՀ տնտեսությունում
2017 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2017, 2(650), էջ 219-228
Աշխատանքի վարձատրության պետական քաղաքականության սոցիալական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 52-57
|
ՀՀ տնտեսությունում գիտական արդյունքի առևտրայնացման հիմնախնդրի շուրջ
2016 | Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր 4: 2016, 23-29 էջ, Հայաստան
|