Աստվածաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Theology
The Faculty of Theology was founded on the 1st of September in 1995.:
>
Rafik H. Vardanyan

Professor | Chair of Theology
Education
1959 - 1964 YSU, Faculty of History
1965 - 1968 Institute of Archeology and Ethnography of History of Academy of Sciences of Armenia, PhD

Scientific degree
1970 PhD in History,
1994 Doctorate in History

Work experience
1968 Institute of Archeology and Ethnography of History of Academy of Sciences of Armenia, minor researcher
1988 - 1992 Head of Armenian State Museum
1992 - 1999 Institute of Archeology and Ethnography of History of Academy of Sciences of Armenia , senior researcher
from 1994 YSU, Faculty of Theology, professor
from 1998 YSU, Faculty of Theology, head of the department of Theology

Courses taught
Calendar, Canon, History of Armenian Canon and Calendar, Canonical Law Book of Armenian Church

Scientific interests
Armenian Calendar, Canon, Armenian Church Law

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
The Member of Specialized Committee at the Institute of Archeology and Ethnography of History of Academy of Sciences of Armenia
The Member of Committee of the Faculty of Theology, YSU

Շ-եակ (շլբ) կարգ (բոլորակ) հռոմեացւոց և հայոց Անանիայի Շիրակացւոյ (Շիրակունւոյ) (վերականգնություն)
2009 | Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), հտ. Դ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, էջեր 26-77:
Վարդանանց տոնի կանոնականացումը
2009 | Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), հտ. Բ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, էջեր 20-28:
Հայոց տոնացույցի ընդլայնումը 440-480-ական թվականներին
2008 | Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), հտ. Գ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջեր 101-107:
Վարդանանց տոնի կանոնականացումը
2007 | Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), Բ, Երևան, 2007, էջ 20-27
Հովհաննես Սարկավագի «Մեկնություն տոմարի Հայկազնեայ» տոմարական ժողովածուն
2006 | Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), հտ. Ա, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջեր 58-97:
Հրեական Զատկի և քրիստոնեական տասնիննամյակների տարբերակների վերականգնման փորձ
2006 | Article
«Տարեգիրք» (ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ), հտ. Ա, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջեր 9-57:
Անանիա Շիրակացին և նրա «Քննիկոն»-ը
2002 | Article
«Աճեմյան մատենաշար», հտ. Ա, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2002, էջեր 37-117
Հայոց տոնացույցը (IV-XVIII դդ.)
1999 | Book
Երևան, ՀՀԳԱԱ «Գիտություն», 1999, 647 էջ:
Հայոց տոմարական եղանակը. թարգմանական բնագրերի ժամանակը
1993 | Book
Երևան, ՀԳԱ հրատ., 1993, 80 էջ:
Հայաստանի չափերն ու կշիռները (V-XV դարեր)
1989 | Book
Երևան, Հայկական ԽՍՀ ԳԱ հրատ., 1989, 334 էջ