Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Նաղարշ Արթուրի Միրաքյան

Լաբորատորիայի վարիչ | Օրգանական քիմիայի ամբիոն
Կրթություն
1998 - 2006 թթ. Արտենիի N0 1 միջնակարգ դպրոց
2006 - 2007 թթ. Երևանի N0 2 վարժարան
2007 - 2008 թթ. Արտենիի N0 2 հիմնական դպրոց
2008 - 2012 թթ. Երևանի պետական համալսարան, բակալավրիատ, քիմիայի ֆակուլտետ
2012 - 2014 թթ. Երևանի պետական համալսարան,մագիստրատուրա, քիմիայի ֆակուլտետ
2018 թ-ից քիմիայի ֆակուլտետի հայցորդ

Գիտական աստիճան, կոչում
Աստիճան, թեմա, շնորհման տարեթիվ, հիմնարկություն

Աշխատանքային գործունեություն
2015 թ-ից օրգանական քիմիայի ամբիոնի բազային լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
2018թ-ից օրգանական քիմիայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Պոլիմերային քիմիա,կիսահաղորդիչ պոլիմերներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Գիտպետկոմի կողմից ֆինանսավորվող
2013 - 2015 թթ. N0 13-1D289
2015 - 2017 թթ. N0 15D-1T347

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

nmiraqyan@ysu.am

N-deacetylation of some aromatic amides (Որոշ արոմատիկ ամիդների N-դեացետիլացումը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 161-165
|
N-Deacetylation of some aromatic amides (Որոշ արոմատիկ ամիդների N-դեացետիլացում)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 161-165
|
N-Deacetylation Of Some Aromatic Amides
2019 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2019, 53(3), 161-165 էջ
Nagharsh A. Miraqyan , Rima H. Arakelyan, Narine A. Durgaryan , Angelo H. Durgaryan
Synthesis and investigation of poly(p-phenylenediamine)–poly(1,4-benzoquinonediimine-N,N-diyl-1,4-phenylene)
2018 | Հոդված/Article
Chemical Papers, 2018, 72,6, 1517–1524 pp.
|
NH2/NH2 ծայրային խմբերով անիլինի տրիմերի ստացումը և դրա որոշ փոխարկումների ուսումնասիրությունը
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, 1.5(22), էջ 307-312
|