Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Ռոբերտ Խաչիկի Ադամյան

Դոցենտ | Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն
Կրթություն
Բարձրագույն, ԵՊՀ Քիմիայի ֆակ., 1963 - 1968 թթ.

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեզ` «Физико-химическое исследование систем, содержащих гексафторалюминаты рубидия и цезия, гексафторпразеодимат рубидия, гексафтортитанат калия», 2/06/1981 թ.
23/05/2005թ շնօրհվել է դոցենտի կոչում

Աշխատանքային փորձ
1967 - 1969 թթ. ԵՊՀ քիմիական ֆակուլտետի լաբորանտ
1969 - 1971 թթ. ԵՊՀ քիմիական ֆակուլտետի ավագ լաբորանտ
1971 - 1989 թթ. ԵՊՀ քիմիական ֆակուլտետի լաբորատորիայի վարիչ
1989 - 1992 թթ. ԵՊՀ քիմիական ֆակուլտետի գիտ. աշխոտող
1992 թ-ից մինչ այժմ` ԵՊՀ դոցենտ:

Կարդացվող դասընթացներ
Դասավանդել ու դասավանդում է «Ընդհանուր քիմիա», «Անօրգանական քիմիա», «Ֆիզքիմ անալիզ», «Անօրգանական նյութերի սինթեզ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ընդհանուր քիմիա, անօրգանական քիմիա, կոմպլեքսների քիմիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Լեզուներ Հայերեն, ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ քիմիական ընկերության անդամ:

Պարգևներ
ԵՊՀ պատվոգիր

Անօրգանական քիմիա երկու հատորով: Ոչ անցումային տարրերի քիմիա
2018 | Գիրք/Book
Դասագիրք, ԵՊՀ հրատ., Հատոր 1: Գիրք 1, 2018թ․, 380 էջ
Ռ․ Խ․ Ադամյան , Ա․ Ա․ Հովհաննիսյան, Լ. Յու. Միքայելյան
Զարմանալի փորձեր
2017 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2017, 3, էջ 76-79
Ռ․ Խ․ Ադամյան , Ա․ Ա․ Հովհաննիսյան, Լ. Յու. Միքայելյան
Կախարդական քիմիա
2017 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2017, 2, էջ 68-71
Ռ․ Խ․ Ադամյան , Ա․ Ա․Հովհաննիսյան
«Բազմերանգ» քիմիան
2017 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2017, 1, էջ 69-72
Օրգանական քիմիան Բնագետ-ի լաբորատորիայում-3
2012 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2012, N 1, 85-89
Օրգանական քիմիան Բնագետ-ի լաբորատորիայում-2
2011 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2011, N 3, 87-90
Օրգանական քիմիան Բնագետ-ի լաբորատորիայում-1
2011 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2011, N 2, 87-90
Քիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ
2011 | Գիրք/Book
Երևան, «Լուսաբաց», 2011
Անօրգանական պինդ բյուրեղային և կարևոր նյութերի սինթեզ, հետազոտություն և կիրառություն
2007 | Հոդված/Article
«Հայաստանի բնական հումքից նոր հատկություններով օժտված նյութերի ստացում» հաշվետու գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան 2007, էջ 35 - 36:
Ликвидус тройной системы Na2AlF6 - KMgF3 - KCaF3
2007 | Հոդված/Article
Вестник Инженерний Академии Армении, 2007, т. 4, 1, 139 – 141
Adamyan R. Kh. , Grigoryan S. K. , Nersisyan S. A,, Babayan G. G.
Interaction in the K2TiF6 - Rb3AlF6 - Rb3PrF6 Triple System
2004 | Հոդված/Article
Chemical and Environmental Research, 2004, 13 (1and2), p.173 - 175
Бабаян Г. Г., Тер - Аракелян К. А., Адамян Р. Х. , Мкртчян Р. Т. , Григорян С. K.
Исследование в области новых гексафторсодер жащих соединений d и f элементов, а также металлгидросиликатов лантаноидной группы, их синтез и применение
2000 | Հոդված/Article
Конверсионный потенциал Армении и программы МНТЦ, Ереван, 2000, с. 225 - 228.