Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Աշոտ Խաչատուրի Մարկոսյան

Ամբիոնի վարիչ | Նորարարության տնտեսագիտության ամբիոն
Կրթություն
1999 թ. Պետական ձեռնարկությունների վերակազմավորում և լուծարում, Գերմանիա, Լեհաստան
1997 թ. Բաժնետիրական ընկերությունները և դրանց կառավարումը, Լյուբլյանա, Սլովենիա
1996 թ. Պետական ակտիվների կառավարում և մասնավորեցում, Մոսկվա, Ռուսաստան
1994 թ. Պետական ակտիվների կառավարում, Ատլանտա, ԱՄՆ
1979 - 1984 թթ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, ասպիրանտ
1974 - 1979 թթ. Երևանի պետական համալսարան և Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, ուսանող
1977 - 1978 թթ. ԵրԺՏԻ Հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետի «Իրավագիտություն» մասնագիտություն

Գիտական աստիճանը, կոչումը
Տնտեսագիտության դոկտոր 1998 թ.-ից, պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
27.06.2019 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Նորարարության տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ
01.09.2017 - 27.06.2019 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Կառավարման և գործարարության ամբիոնի պրոֆեսոր, մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար
2003 - 31.05.2017 ոթ. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն, Վարչության պետի տեղակալ
2000 - 2003 թթ. ՀՀ պետական գույքի կառավարման նախարարություն, Նախարարի առաջին տեղակալ, տեղակալ
1996 - 2000 թթ. ՀՀ սեփականաշնորհման նախարարություն, Նախարարի տեղակալ
1995 - 1996 թթ. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, Նախարարի տեղակալ
1992 - 1995 թթ. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, Բաժնի պետ
1990 - 1992 թթ. ՀՀ սննդի արդյունաբերության նախարարություն, Վարչության պետ
1989 - 1990 թթ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, դասախոս
1979 - 1989 թթ. ՀՀ գիտությունների ակադեմիայի Տնտեսագիտության ինստիտուտ, գիտական աշխատող

Պարգևատրումներ
ՀՀ Նախագահի 28.12.2016թ.-ի N 1246-Ա որոշմամբ պարգևատրվել է Երախտագիտության մեդալով
2016թ. ՀՀ Ազգային ժողովի Պատվո մեդալ, վկայագիր N 334
ՀՀ վարչապետի 28.12.2006 թ.-ի N 1052-Ա որոշմամբ պարգևատրվել ՀՀ վարչապետի հուշամեդալով

Դասավանդվող դասընթացներ
 • Հանրային կառավարում
 • Ինովացիոն գործունեության ռազմավարական կառավարում
 • Առաջնորդություն
 • Ձեռնարկության էկոնոմիկա
 • Պետական և ՏԻՄ կառավարում
 • Պետական գույքի կառավարում
 • Տնտեսագիտական մտածելակերպ
 • Ընդհանուր տնտեսագիտություն

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
 • Պետական գույքի կառավարման մեթոդաբանություն, ռազմավարություն, հայեցակարգեր, հաշվառում, պետական գույքի մասնավորեցում,
 • Կառավարման արդյունավետության գնահատում,
 • Ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացում և պետական կարգավորում
 • Պետություն - մասնավոր հատված գործընկերության ծրագրեր,
 • Պետական և մասնավոր ձեռնարկատիրություն,
 • Ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի օգտագործում և կառավարում. սոցիալական, տնտեսական ու ֆինանսական հիմնախնդիրներ,
 • Էներգետիկ համակարգի գործունեությունը և զարգացումը,
 • Բնական մենաշնորհների ոլորտի պետական կարգավորում,
 • Տնտեսական աճի ապահովման հիմնախնդիրներ,
 • Արտաքին տնտեսական գործունեություն, արտաքին առևտուր,
 • Պետության սոցիալական գործառույթները,
 • Բնակչության կյանքի որակը, եկամուտների բաշխման հիմնախնդիրները,
 • Կրթական համակարգի հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները,
 • ՀՀ տնտեսության վերելքի ուղիների ուսումնասիրություն,
 • Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

  Լեզուների իմացություն
  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

 • Հայաստանի Հանրապետության Էներգաարդյունավետության Ապահովման Հիմնական Ուղիները
  2020 | Հոդված/Article
  Հանրային Կառավարում, 2020, 1, 60-74 էջ
  Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսության Կառուցվածքը Եվ Փոփոխման Միտումները
  2020 | Հոդված/Article
  Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2020, 1 (1), 16-27 էջ
  Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսության (Հնա-Ի) Կառուցվածքային Փոփոխությունները Եվ Դրանց Միտումները
  2020 | Գիրք/Book
  Գիտական Արցախ, 2020, 1 (4), 125-137 էջ
  A.Kh.Markosyan , E.N.Matevosyan , V.G.Khachaturyan, T.S.Martirosyan
  The Main Methods Of Improving The Management Of Water Resources Of The Republic Of Armenia
  2020 | Հոդված/Article
  Բարձր Տեխնոլոգիաների Տեղեկագիր, 2020, 1 (11), 76-90 էջ
  A.Kh.Markosyan , E.N.Matevosyan , H.V.Tokmajyan, V.G.Khachaturyan
  The State Of Utilization Of Water Resources Of The Republic Of Armenia And Related Issues
  2020 | Հոդված/Article
  Բարձր Տեխնոլոգիաների Տեղեկագիր, 2020, 1 (11), 62-75 էջ
  Պետական ձեռնարկատիրության արդի վիճակը և արդյունավետությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
  2020 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 3-19
  |
  Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության կառուցվածքը և փոփոխման միտումները
  2020 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (1), էջ 16-27
  |
  A.Kh. Markosyan , V.G. Khachaturyan
  Environmental Regulation And Economic Growth: Liberal Approach
  2019 | Հոդված/Article
  Բարձր Տեխնոլոգիաների Տեղեկագիր, 2019, 3 (10), 72-79 էջ
  The Vision Of Economic Cooperation Between Southern Caucasus, Armenia And Artsakh
  2019 | Հոդված/Article
  Բարձր Տեխնոլոգիաների Տեղեկագիր, 2019, 3(10), 42-59 էջ
  Բնական Վտանգավոր Երեվույթների Հասցրած Վնասի Տնտեսական Գնահատումը
  2019 | Հոդված/Article
  Ճգնաժամային Կառավարում և Տեխնոլոգիաներ, 2019, 2 (15), 74-82 էջ
  Աշոտ Մարկոսյան , Վահագն Խաչատուրյան
  Հարավկովկասյան Հանրապետությունների Տնտեսական Անվտանգության Մակարդակի Գնահատման Արդյունքները
  2019 | Հոդված/Article
  Հայաստանի Հանրապետության Պետական Կառավարման Ակադեմիայի Հիմնադրման 25-Ամյակին Նվիրված «Կառավարման Ժամանակակից Հիմնախնդիրները» 2-Րդ Միջազգային Գիտաժողով, 2019, 71-85 էջ
  Маркосян Ашот Хачатурович , Аветисян Андрей Мергевосович, Петросян Гоарик Размиковна
  Исследование Взаимосвязи Оценки Эффективности Водохранилищ И Возникновения Наведенной Сейсмичности
  2019 | Թեզիս/Thesis
  Из Зоны Бедствия В Зону Развития … Уроки Прошлого И Вызовы Времени, 2019, 23-33 էջ
  Հարկային Բարեփոխումների Իմացաբանական Հիմքերը
  2019 | Հոդված/Article
  Տնտեսական Հեղափոխության Հիմնարար Ուղենիշերը Հայաստանի Հանրապետությունում Ժողովածուն Նվիրվում Է Թավշյա Հեղափոխության Միամյակին (2018-2019թթ.), 2019, 122-133 էջ
  Պետություն - Մասնավոր Հատված Գործընկերության Հիմնահարցերը
  2018 | Գիրք/Book
  Էդիթ Պրինտ, 2018, 232 էջ
  Ազգային հարստությունը որպես տնտեսության կապիտալացման աստիճանի գնահատման հիմնական ցուցանիշ
  2018 | Հոդված/Article
  Ի՞նչ անել.Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները, 2018, 95-106 էջ
  ՀՀ տնտեսության պետական կառավարման համակարգի բարելավման հիմնական ուղիները
  2018 | Հոդված/Article
  Ի՞նչ անել.Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները, 2018, 17-27 էջ
  А.Х.Маркосян , О.В.Токмаджян, Г.А.Иванян
  О методике oценки ущерба от воздействия селей
  2018 | Հոդված/Article
  Ометодике oценки ущерба от воздействия селейСелевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита. Труды 5-й Международной конференции, 2018, 476-482 էջ
  Ա.Խ.Մարկոսյան , Է.Ն.Մաթեվոսյան , Դ.Ռ.Գալոյան, Կ.Ա.Ներսիսյան
  Գլոբալ Եվ Տարածաշրջանային Տնտեսական Համագործակցության Հիմնախնդիրները
  2018 | Գիրք/Book
  Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան հրատ., 2018, 320 էջ
  Աշոտ Մարկոսյան , Մարինե Ավետիսյան
  Փոխարժեքի ռեժիմների ընտրության չափանիշները և դրանց հնարավոր կիրառման գնահատումը
  2018 | Հոդված/Article
  Էկոնոմիկա, 2018, 36-37, էջ 107-112
  Ներդրումային շուկա և ներդրումային միջավայր
  2018 | Հոդված/Article
  Էկոնոմիկա, 2018, 36-37, էջ 101-106
  Աշոտ Մարկոսյան , Լիդա Աղաջանյան
  Ռիսկերի դրսևորումները և կառավարումը լոգիստիկայում
  2018 | Հոդված/Article
  Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2018, 1-2 (209-210), էջ 4-6
  Հայաստանում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մի քանի առաջնահերթություն
  2018 | Հոդված/Article
  Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2018, 2(50), էջ 17-29
  |
  Оценка сравнительных преимуществ торговли государств – членов ЕАЭС с региональными мегаструктурами
  2018 | Հոդված/Article
  Международная торговля и торговая политика, 2018, 1(13), стр. 67-84
  |
  M. V. Miqaelyan , A. Kh. Markosyan , E. N. Matevosyan, Sh. S. Miqaelyan
  Round the issue of the protection of economic competition
  2018 | Հոդված/Article
  Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր, 2018, 2 (6), էջ 61-67
  |
  V. H. Tokmajyan, A. Kh. Markosyan , A. A. Khalatyan, N. B. Khachatryan
  The perspectives of providing the storage of irrigation water in the case of using water collecting additives in the ground
  2018 | Հոդված/Article
  Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր, 2018, 2 (6), էջ 9-14
  |
  A. Kh. Markosyan , E. N. Matevosyan,, G. A. Ivanyan, A. D. Galstyan
  The methodology of evaluationg harmful influence of waters
  2018 | Հոդված/Article
  Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր, 2018, 2 (6), էջ 3-8
  |
  Elyanora Matevosyan, Ashot Markosyan , Sona Sargsyan
  Approaches for electricity tariff formation and their connection with the minimum size of salaries
  2017 | Թեզիս/Thesis
  Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 57-58
  |
  Ashot Markosyan , Elyanora Matevosyan
  Ways of making the republic of Armenia an energy efficient state
  2017 | Հոդված/Article
  Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 55-57
  |
  Hayk Sargsyan , Elyanora Matevosyan, Ashot Markosyan
  The trends of energetic security and liberalization of energetic market in the republic of Armenia
  2017 | Թեզիս/Thesis
  Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 53-54
  |
  Աշոտ Մարկոսյան , Էլյանորա Մաթևոսյան, Սոնա Սարգսյան
  Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի զարգացման և էլեկտրաէներգիայի արտահանման հիմնախնդիրները
  2017 | Գիրք/Book
  Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 170 էջ
  Աշոտ Մարկոսյան , Ելիզավետա Մարգարյան
  Տնտեսական աճը և կուտակման նորման Հայաստանի Հանրապետությունում
  2017 | Հոդված/Article
  Հանրային կառավարում, 2017, 2, էջ 50-58
  |
  Աշոտ Մարկոսյան , Գրիգոր Կուրղինյան
  Օժանդակ կառավարչական ծառայությունների օպտիմալացումը և ձեռքբերումը մասնավոր հատվածից
  2017 | Հոդված/Article
  21-րդ դար, 2017, 2 (72), էջ 95-111
  |
  Արժեքների համակարգը և բնակչության արդի սոցիալական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
  2017 | Հոդված/Article
  Էկոնոմիկա, 2017, 34, էջ 35-52
  Աշոտ Մարկոսյան , Անժելա Պապիկյան
  Տնտեսական աճի որակական գնահատման մեթոդաբանական հիմնախնդիրները
  2017 | Հոդված/Article
  Էկոնոմիկա, 2017, էջեր 35, 36-38 և 47-49
  Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային քաղաքականության արդյունքները և արդի հիմնախնդիրները
  2017 | Հոդված/Article
  Էկոնոմիկա, 2017, 35, էջ 24-35
  |
  Աշոտ Մարկոսյան , Էլյանորա Մաթևոսյան
  Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը և արտաքին ապրանքաշրջանառության համեմատական առավելությունները
  2017 | Հոդված/Article
  Հանրային կառավարում, 2017, 5, էջ 107-116
  Աշոտ Մարկոսյան , Էլյանորա Մաթևոսյան
  Էլեկտրաէներգիայի արտահանման հնարավորությունները ՀՀ-ում
  2017 | Հոդված/Article
  21-րդ դար, 2017, 6(76), էջ 54-69
  |
  A. Kh. Markosyan , E. N. Matevosyan, V. G. Hayrapetyan, Sh. S. Mikaelyan
  The state of power industry of the Republic of Armenia and the main directions of reforms
  2017 | Հոդված/Article
  Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր, 2017, 2 (4), էջ 51-66
  |
  Саргсян Г. Л. , Маркосян А. Х. , Сидоров В. А., Ядгаров Я. С.
  Трансформационные аспекты феномена рыночного хозяйства
  2016 | Գիրք/Book
  Մենագրություն: Զանգակ, 2016թ․, 595 էջ, Հայաստան
  Переходный период в РА и проблемы развития
  2015 | Հոդված/Article
  Материалы III междухородной конференции «Феномен рыночного хозяйства». Краснодар 2015, стр. 246-256