Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Վեհանուշ Սամվելի Մարուխյան

Ասիստենտ | Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
2011 - 2016 թթ. Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասպիրանտուրա, ավարտական աշխատանքի թեման` «Կառուցվածքային տեղաշարժերի մոդելավորման հիմնահարցերը»
2007 - 2009 թթ. Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի մագիստրատուրա, ավարտական աշխատանքի թեման` «Տնտեսական աճը և աղքատությունը ՀՀ-ում»
2003 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ավարտական աշխատանքի թեման` «Ռեգիոնալ տնտեսական աճ»

Պրակտիկա
2008 դեկտեմբեր, IMEX GROUP, գովազդային բաժին
2008 - 2009 թթ., ԱԳԲԱ կրեդիտ ագրիկոլ բանկ, ռիսկերի կառավարման բաժին
2006 թ. հունիս - օգոստոս, Հայէկոնոմ բանկ, պլաստիկ քարտերի, վարկային, հաճախորդների սպասարկման բաժիններ

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի դասախոս

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային գիտելիքներ
MS Office XP, SPSS, Eviews, Stata

Վեկտորական ավտոռեգրեսիոն մոդելների և միաժամանակյա հավասարումների համակարգերի կիրառումը ՀՀ էներգետիկայի սեկտորում
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծություն: 2017թ․, 978-9939-64-267-3, 89-91 էջ, Հայաստան
|
Analysis of legal framework of the energy sector of RA: market challenges
2017 | Թեզիս/Thesis
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 59-60
Residential electricity demand forecasting through artificial neural networks
2017 | Հոդված/Article
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 31-33
Energy Economy
2016 | Հոդված/Article
Systemic and Sustainable Energy Efficiency in Armenia. 2016, p. 50-53
|
Առաջարկի և պահանջարկի փոխհարաբերության և հավասարակշռության Վալրասի մոդելի իրականացումը MS Excel միջավայրում
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2016, 13, 2, 221-225 էջ
|
Մատակարարների ընտրության օպտիմալ քաղաքականության ներկայացումը մաթեմատիկական ծրագրավորման տեսանկյունից
2015 | Հոդված/Article
Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2015, 164-173 էջ
|
Էլեկտրաէներգիայի սակագների մոդելավորումը ՀՀ սպառողի տեսանկյունից
2015 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2015թ․, ISSN 1829-071x, 85-90 էջ
|
Մատակարարման շղթայի ցանցային մոդելի կառուցումը ՀՀ Էլեկտրաէներգետիկ ոլորտում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 465-476
|
Բնակչության կողմից էլեկտրաէներգայի սպառման դինամիկայի վերլուծությունը և գնահատումը ՀՀ-ում
2013 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա գիտական հանդես, Երևան 11-12 (161-162) 2013 79-81
|
Էլեկտրաէներգիայի մատակարարի արդյունավետ վարքի վերլուծությունը էլեկտրաէներգիա մատակարարման շղթայում
2013 | Հոդված/Article
Երևանի «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան-4(20)2013թ., էջեր 116-120
Մատակարարման ցանցերի համակարգումը անորոշության պայմաններում
2011 | Հոդված/Article
Հայաստան ֆինանսներ և էկոնոմիկա ISSN 1829-0787 N11(137) նոյեմբեր 2011թ., 658:330, Էջ 44-46