Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Ալվարդ Հակոբի Ջիվանյան

Դոցենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2009 թ. բանասիրական գիտությունների դոկտորի դիպլոմ, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվ. Գրականության ինստիտուտ, Երևան
2007 թ-ից դոցենտ
1991 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Մոսկայի լեզվաբանական համալսարան
1988 - 1991 թթ. Մոսկվայի Մ. Թորեզի անվան օտար լեզուների ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, ռոմանագերմանական բանասիրության ամբոն

Մասնագիտական գործունեություն
2007 թ–ից մինչ այժմ ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
1991- 2007 ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Միացյալ թագավորություն, Իռլանդիա, Չեխիա, Էստոնիա

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն և գերմաներեն (խոսակցական)

Հմայված հոգիների պարտեզում. մանկական գրականության տեսության խնդիրներ
2016 | Գիրք/Book
Զանգակ, 2016թ․, 174 էջ
Մանկական գրականության միջմշակութային և ներմշակութային փոխակերպումներ
2011 | Հոդված/Article
Հասկեր. Մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, 2011, N 1, Էջ 96-105
Երկնքից ընկավ երեք խնձոր. Հայկական հեքիաթի ավարտի բանաձևերը
2010 | Հոդված/Article
Հայկազյան հայագիտական հանդես, հատոր Լ, 2010, Բեյրութ, Էջ 29-41
Հեքիաթը որպես եզր և հասկացություն. Բանհյուսական և գրակա հեքիաթների փոխառնչությունը
2010 | Հոդված/Article
Աստղիկ, 20-21, 2010-2011, Երևան, Էջ 65-71
Spinning and Speech in Armenian Versions of “Kind and Unkind Girls” (ATU 480)
2009 | Հոդված/Article
Cosmos/The Journal of the Traditional Cosmology Society, vol. 23 for 2007, Edinburgh 2009, pp. 151-169
Հեքիաթը բարձր նորաձևության համատեքստում
2009 | Հոդված/Article
Ոսկեդիվան. Հեքիաթագիտականհանդես, պրակ 1, 2009, Երևան, Էջ 155-168
Երկնքից ընկավ երեք խնձոր. հրաշապատում հեքիաթը որպես վաղնջատեքստ
2008 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Զանգակ, 2008, 86 էջ
Fairy Tales and Goose Flights: Storytelling as Trance
2007 | Հոդված/Article
Գիտելիքևխորհրդանիշ, միջազգայիներկրորդգիտաժողովիհոդվածներիժողովածու, Երևան, 2007, pp. 217-231
Rhetorical Transformations in Translated versions of Fairy Tales
2007 | Հոդված/Article
Աստղիկ, 17-18, Երևան, 2007, pp. 63-71
Fairy Tale Characters as Archetypes
2007 | Հոդված/Article
Աստղիկ, 17-18, Երևան, 2007, pp. 260-267
Christianization of Fairies in Armenia
2007 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, (AASE International Journal of English Studies)Yerevan, 1(3)/2007, pp. 147-152
The Fairy Tale Possible World
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, Երևան, 2007, N 8, pp. 34-38
Intertextuality of the Fairy Tale Text
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, ԵՊՀ գիտ. Աշխ. Ժող. , Երևան, 2007, N 8, pp. 38-44
Neutralization of Tropes in Fairy Tales
2007 | Հոդված/Article
Folklore, 7, vol. 136. Tartu, 2007, pp. 89-101
Rhetorical Transformations in Fairy Tales
2007 | Գիրք/Book
Monograph, Երևան, Զանգակ, 2007, 47p.
The Fairy Tale as Archetext
2007 | Գիրք/Book
Monograph, Երևան, Զանգակ, 2007, 58 p.
The Old Woman as the Patron Spirit of Hair in Armenian Fairy Tales
2006 | Հոդված/Article
Ավանդական բանավոր ժառանգություն: Միջազգային առաջին գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2006, pp. 72-80
As White as a Wisp of Cotton: On the Rhetoric of Armenian Spinning Tales
2006 | Գիրք/Book
Monograph, Yerevan: Zangak, 2006, 56 p.
From Fairy Tales to their Animated Versions
2006 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, (AASE International Journal of English Studies) Yerevan, 2006, N1(2), pp. 111-118
The Bluebeard or Reading between the Lines
2002 | Հոդված/Article
Աստղիկ, N12, Երևան, 2002, pp. 43-48
Glimpses into Armenian Nursery
2002 | Գիրք/Book
Monograph, Երևան, Տոներ, 2002, 90 p.