Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Անահիտ Խաչիկի Մեսրոպյան

Դասախոս | Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանագերմանական լեզուների բաժին (1968 - 1973 թթ.)
Բանասերի, ֆրանսերենի ուսուցչի դիպլոմ
Բանավոր և գրավոր թարգմանիչների բարձրագույն դպրոց (ESIT), Փարիզ (1993 - 1996 թթ.)
Կոնֆերանսների թարգմանչի վկայական

Աշխատանքային գործունեություն
ԵՊՀ դասախոս (1973 - 1974 թթ., 1991 - 1993 թթ., 1997 - 2003 թթ., 2009 թ-ի սեպտեմբերից առ այսօր)
Թարգմանիչ ԵՄ «Տասիս» ծրագրի Gaz-de-France–Partex–Sodeteg ծրագրում (սեպտ. 1996 թ. – փետրվար 1997 թ.)
Թարգմանիչ ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարությունում (1993 թ. մայիս - սեպտ.)
Փորձագետ ՀՀ Նախագահի աշխատակազմում (1992 թ. նոյ. - 1993 թ. մայիս)
Թարգմանիչ ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարությունում
Դասախոս Վ. Բրյուսովի անվ. Ռուսաց և օտար լեզուների ինստիտուտում (1981 - 1991 թթ.)