Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Անահիտ Աղվանի Ոսկանյան

Դոցենտ | Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Կրթություն
2010 թ Դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց, Երևան
2007 թ. Իրավաբանական անգլերենի դասընթաց
2005 թ. Դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց
1984 - 1986 թթ. Օտար լեզուների ինստիտուտ, Մոսկվա
1978 - 1983 թթ. Վ. Յա. Բրյուսովի անվ. ռուսաց և օտար լեզուների պետ. մանկ. ինստիտուտ, գերազանցության դիպլոմ

Աշխատանքային փորձ
1995 - 2011 թթ. ԵՊՀ անգլերենի N 1 ամբիոնի դասախոս
2001 - 2002 թթ. «Աննա» ՀԿ, թարգմանիչ, նախագահության անդամ
1995 - 1998 թթ. Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, դասախոս
1990 - 1995 թթ. Ան. Շիրակացու անվ. քոլեջ, անգլ. լեզվի ուսուցչուհի
1985 թ. «Հեռուստատեսություն», անգլ. հաղորդաշար, ուսուցիչ-հաղորդավար
1984 - 1987 թթ. «Ապարատ» գրասենյակի մենեջեր
1984 - 1986 թթ. Կ. Մարքսի անվ. պոլիտեխ. ինստիտուտ, դասախոս

Մասնագիտական անդամակցություն
Ռոմանո-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գիտ. խորհրդի անդամ
«Մասնագիտական անգլերենի ուսուցում» խորհրդի անդամ, ծրագրերի մշակման խորհրդի անդամ

Կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2011 թ. «IELTS և TOEFL քննությունների նախապատրաստական դասընթաց»- Cambridge University Press
2009 թ. «Համալսարանական կրթությունը 21-րդ դարում», ԵՊՀ
2008 թ. Միջազգային գիտաժողով «Լեզու և մշակույթ», Բրյուսովի անվ. լեզվաբանական համալսարան
2007 թ. Միջազգային գիտաժողով «Աթայանական ընթերցումներ», ԵՊՀ
2006 թ. «Օտար լեզվի դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրներ», Եվրոպական ակադեմիա
2005 թ. «Լեզու և բովանդակություն», Բրյուսովի անվ. լեզվաբանական համալսարան

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Անգլերեն Իրավաբանական Ենթալեզվի Ուսուցման Միջմշակութային Հայեցակերպը
2019 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ., 2019, 234 էջ
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 3
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 304 էջ
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1
2017 | Հոդված/Article
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 304 էջ
Լիլի Կարապետյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 336 էջ
Միջմշակութային հաղորդակցման կարողությունների ձևավորման հիմնախնդիրը ESP-ում
2017 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք, 2017, 1-2(64-65), էջ 143-149
|
Միջմշակությային Հաղորդակցության Ուսուցման Հիմնական Առանձնահատկությունները ESP Դասընթացում
2017 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2017, 1-2, էջ 76-80
|
Նաիրա Ավագյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2016թ.պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 2
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 336 էջ
|
Նաիրա Ավագյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 1
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015թ․, 304 էջ
|
Նաիրա Ավագյան , Լուսինե Աթոյան, Մարգարիտա Ապրեսյան , Իգոր Կարապետյան, Լիլի Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան, Արուս Մարգարյան , Ռուբինա Գասպարյան, Անահիտ Ոսկանյան , Մերի Նազարյան
Անգլերեն 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան. մաս 3
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 288 էջ
|
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.2
2015 | Գիրք/Book
Եր., ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 336 էջ
Անգլերենի 2016թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա.1
2015 | Գիրք/Book
Եր. ԲԱԲՈՒՆԻ ՍՊԸ, 2015, 304 էջ
Անգլերենի 2014թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա3
2014 | Գիրք/Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2014, 304 էջ
Անգլերենի 2014թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա1
2014 | Գիրք/Book
Եր., Բաբունի, 2014, 320 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան
2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 2
2013 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ., 250 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Լուսինե Աթոյան , Նաիրա Ավագյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան
2013թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 3
2013 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ. 331 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան
2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 1
2013 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ.
Մարգարիտա Ապրեսյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան
2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 2
2013 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2013 թ., 368 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա. 2
2013 | Գիրք/Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2013, 368 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. մաս 2
2013 | Գիրք/Book
Եր., Զանգակ, 2013, 256 էջ
Մարգարիտա Ապրեսյան , Նաիրա Ավագյան , Լիլի Կարապետյան , Արուս Մարգարյան , Լուսինե Աթոյան , Ռուբինա Գասպարյան , Իգոր Կարապետյան , Անուշ Խաչիկյան , Մերի Նազարյան , Անահիտ Ոսկանյան
2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների անգլերենի շտեմարան, մաս 1
2012 | Գիրք/Book
Երևան, ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ ՓՐԻՆԹ, 2012 թ.
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա3
2012 | Գիրք/Book
Եր., Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2012, 334 էջ
Անգլերենի 2013թ-ի պետական ավարտական միասնական քննությունների շտեմարան. Ա. 1
2012 | Գիրք/Book
Եր.: Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2012, 282 էջ
Վիճահարույց գիտական ակնարկ
2010 | Հոդված/Article
FLSP, Երևան
Վերլուծական ակնարկ գրելու առանձնահատկություններն ու գնահատման չափանիշները/On analytical essay writing and grading
2008 | Հոդված/Article
FLSP N7,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2008թ., 203-208 էջ
Անգլերեն - հայերեն կոմպյուտերագիտության բառարան
2005 | Գիրք/Book
Բառարան, ԵՊՀ-ի հրատարակչություն, 2004թ., 246 էջ
Հայերեն - անգլերեն կոմպյուտերգիտության բառարան
2005 | Գիրք/Book
Բառարան, Երևան, 2005
ESP դասընթացում ծրագիր կազմելու հարցերի շուրջ
2004 | Հոդված/Article
FLSP N4,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2004թ., 136-144 էջ
Ակադեմիական ընթերցողության տարատեսակների կիրառումը ESP-ի դասընթացում
2001 | Հոդված/Article
FLSP N1,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2001թ., 97-106 էջ
Գիտահետազոտական աշխատանքը ESP-ում
2001 | Հոդված/Article
«Աստղիկ», Երևան