Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Անի Տիգրանի Արսենյան

Դասախոս | Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
Երևանի Պետական համալսարան, Ռոմանոգերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
2003 - Ասպիրանտուրա
2001-2003 Մագիստրոսի աստիճան
1997-2001 Բակալավրի աստիճան

Մասնագիտական գործունեություն
2004 - ԵՊՀ ռգբ ֆակուլտետ ռոմանական բանասիրության ամբիոն /դասախոս/

Lեզուներ
Իսպաներեն, անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն

Գոյականական առկայացում եզրի տարբեր մեկնաբանությունների շուրջ
2016 | Հոդված/Article
Десятая юбилейная годичная научная конферения. 2016, стр. 508-513
Իսպաներենում հատուկ անունների հետ հոդի գործածության որոշ առանձնահատկություններ
2008 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 8 «Ասողիկ» հրատ., 2008
Հոդի տեսակները իսպաներենում և դրանց կիրառությունը
2006 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 4 «Ասողիկ» հրատ., 2006
Հայերենում հոդերի դասակարգման և գործածության որոշ առանձնահատկություններ
2006 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 3 «Ասողիկ» հրատ., 2006
Որոշյալ հոդի գործածության առանձնահատկությունները «Հայր մեր» աղոթքի իսպաներեն և հայերեն տարբերակներում
2004 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 2, «Ասողիկ» հրատ., 2004