Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Անի Սարգսի Շիրխանյան

Դասախոս | Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավր:
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա:

Մասնագիտական գործունեություն
2011 թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս:

Օտար լեզուներ
Հայերեն, իսպաներեն, անգլերեն, ռուսերեն

El uso del artículo definido en español y su equivalencia en Armenio
2017 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире. 2017, ВЫПУСК 5(13), Часть 1 , стр. 26-31
El uso de internet en el proceso de enseñanza de lenguas extranjeras
2017 | Հոդված/Article
Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2 (64-65), 138-142 էջ, Հայաստան
|