Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Աննա Արմենակի Այվազյան

Դասախոս | Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Կրթություն
2015 թ. LSAT դասընթաց /իրավաբանական անգլերեն ծրագիր/, դասընթացավար՝ ԱՄՆ-ից հրավիրված իրավաբան Բրայան Բեջլի
2015 թ. British Council Armenia’s 20-hour Face to Face IELTS Teacher Training Course
2011 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի հայցորդ
2009 - 2011 թթ․ ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բան. Ֆակուլտետ, մագիստրատուրա /գերազանցության դիպլոմ/
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բան. Ֆակուլտետ, բակալավրիատ /գերազանցության դիպլոմ/
1995 - 2005 թթ Մ․ Աբեղյանի անվ․թիվ 3 դպրոց

Աշխատանքային փորձ
2018 թ. - ԵՊՀ հեռակա ընդունելության քննությունների «Անգլերեն լեզու» առարկայական հանձնաժողովի նախագահ
2018 թ. – iTEP միջազգային քննության հանձնաժողովի անդամ /ԵՊՀ աշխատակիցների վերապատրաստման ծրագիր արտերկրում/
2013 թ., 2014 թ., 2016 թ., 2017 թ. Բուհական ընդունելության քննությունների «Անգլերեն լեզու» առարկայական հանձնաժողովի անդամ
2013 - 2017 թթ. ԵՊՀ հեռակա ընդունելության քննությունների «Անգլերեն լեզու» առարկայական հանձնաժողովի անդամ
2016 թ. ԿԳՆ արտերկիր մեկնող դիմորդների «Անգլերեն լեզու» առարկայական հանձնաժողովի անդամ /ուսանողների փոխանակման ծրագիր/
2013 թ., 2015 թ. ԵՊՀ ԱՊՀ քաղաքացիների ընդունելության քննությունների «Անգլերեն լեզու» առարկայական հանձնաժողովի անդամ
2011 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս
2010 - 2011 թթ. ԵՊՀ Անգլերենի թիվ 1 ամբիոնի լաբորանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
British Council Armenia’s Annual Professional Development Sessions delivered by Penny Ur, 2018
British Council Armenia’s 2017 Annual Professional Development Event delivered by Jeremy Harmer, 2017
British Council Armenia’s Annual Professional Development Workshop Series delivered by Scott Thornbury, Yerevan, Armenia,2016
“Internationalization Network” project titled “Tools & Methodologies to Boast Internationalization at HEIs”, YSU, 2016
Teacher Training Sessions organized by Manmar CJSC and Pearson Education, Yerevan, Armenia, 2016
Международная научно-практическая конференция ,Украина, 2016
The International English Language Teaching and Cross-Cultural Communication Conference “New Eyes” at Yerevan State University, 2015
“Լեզուների և գրականության աշխարհում” խորագիրը կրող գիտաժողով, ԵՊՀ, 2010թ.

Որակավորումներ
iTEP /International Test of English Proficiency/, Mastery Level on the iTEP Paper CD2A Exam, Boston Educational Services, LLC, 2015
IELTS Imposter Training & Training Quiz /successfully/ by British Council Armenia, Yerevan, Armenia, 2015

Լեզուներ
Հայերեն, Անգլերեն, Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Անդամակցություն
ԵՊՀ Գրանտային հանձնաժողովի անդամ

a.ayvazyan@ysu.am

Դասավանդման եվ ուսումնառության հիմունքները իրավաբանական անգլերենի տիրույթոիմ
2019 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար, 2019, 8(17), 7-15 էջ
Լեզվաոճական հնարքների դերը իրավունքի լեզվում
2017 | Հոդված/Article
Foreign Languages for Special Purposes, 2017, 5(14), 8-20 pp.
|
Նորարարական ծրագրերի բարելավման ուղիները ՀՀ կրթության ոլորտում
2016 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2016թ․, 9, 30-39 էջ, Հայաստան
Խոսքային ներազդումը որպես իրավաբանական խոսույթի ռազմավարություն
2014 | Հոդված/Article
FLSP N/2/11, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014 թ., 52 - 63 էջ
|
Պաշտպանական խոսքի առանձնահատկությունները դատական խոսույթում
2013 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար «FLSP» N 1(10), ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013 թ., էջ 173 - 178
|
Աբսուրդ սկզբունքները Ֆ. Կաֆկայի ստեղծագործություններում
2011 | Հոդված/Article
Գարուն 7 - 8, «Նշանակ» հրատարակչություն, 2011 թ.
|
Սքոթ Ֆիցջերալդը և ամերիկյան երազանքը
2011 | Հոդված/Article
Համատեքստ - 2011, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011 թ.
|