Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Արա Հրաչիկի Առաքելյան

Պրոֆեսոր | Արտասահմանյան գրականության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2009 թ-ից ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի արտասահմանյան
գրականության ամբիոնի վարիչ
2008 թ-ից Դոցենտ
2003 թ-ին ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոնի դասախոս
2000 թ-ին Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Երևան

Մասնագիտական գործունեություն
2003 թ-ից ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Գերմանիա, Ավստրիա

Հասարակական գործունեություն
2010 թ-ին «Համատեքստ» տարեգրքի գլխավոր խմբագիր
2002 թ-ից ՀՀ Գրողների Միության անդամ

Պետական մրցանակներ և պատվավոր կոչումներ
2003 թ-ին «Գարուն» ամսագրի լավագույն թարգմանիչի պատվավոր կոչում

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, գերմաներեն

Կաֆկա - Կամյու ժառանգական գծի շուրջ
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 2 (32), էջ 41-52
|
«Օրագրերը» և Կաֆկայի գոյափիլիսոփայությունը
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 7, 216-222 էջ, Հայաստան
Հերման Հեսսեի արձակի մի քանի առանձնահատկությունների շուրջ
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 2 (20), էջ 24-31
|
Ֆրանց Կաֆկայի «Օրագրերը»
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 234 էջ, Հայաստան, Երևան
Թոմաս Մանի փիլիսոփայական վեպերը
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 141.2, 2013, էջ 15-21
|
20-րդ դարի առաջին կեսի գերմանական փիլիսոփայական վեպը. Թոմաս Ման
2013 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Եր.։ Անտարես, 2013.– 456 էջ
The art of adult teaching and learning
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 182 - 190
Интеллектуальная среда и ее структура в романе Т. Манна “Волшебная гора”
2010 | Հոդված/Article
"Language and Culture", N 4, Kutaisi, 2010, стр. 104-112
Հերման Հեսսեի «Սիդհարթհա» վեպի փիլիսոփայական հիմնախնդիրները
2010 | Հոդված/Article
«Համատեքստ», ԵՊՀ. հրատ., Երևան, 2009
18-րդ դարի գերմանական փիլիսոփայական վեպի ծագումնաբանության և մի քանի առանձնահատկությունների շուրջ
2010 | Հոդված/Article
«Համատեքստ», ԵՊՀ. հրատ., Երևան, 2010, էջ 3-25
Հերման Հեսսեի «Ուլունքախաղ» վեպն իբրև գերմանական ուտոպիա
2010 | Գիրք/Book
«Գրական հանդես» ԺԱ, ՀՀ Գրականության ինստիտուտ, Երևան, 2011, էջ 35-42
Թ. Մանի «Հովսեփը և նրա եղբայրները» վեպը
2008 | Հոդված/Article
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, «Հայաստան» հրատ., Երևան, 2008, 24 էջ
Եվրոպական փիլիսոփայական վեպի մի քանի հիմնախնդիրների շուրջ
2008 | Հոդված/Article
«Համատեքստ», ԵՊՀ. հրատ., Երևան, 2008, էջ 35-47
Գերմանական ազգային էպոսը` «Նիբելունգների երգը»
2007 | Հոդված/Article
Թարգմանություն և առաջաբան, «Նաիրի» հրատ., Երևան, 2007, առաջաբանը էջ 5-30, թարգման. 340 Էջ
Կաֆկան և կրոնը
2005 | Հոդված/Article
«Գրականագիտական հանդես», Երևան, 2005, 11 էջ
Կաֆկայի «Դղյակը» վեպի ինքնակենսագրական հիմքերը
2004 | Հոդված/Article
«Համատեքստ», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, էջ 118-127
Ֆրանց Կաֆկա «Օրագրեր»
2003 | Հոդված/Article
Թարգմանություն, «Ապոլոն» հրատ., Երևան, 2003, 187 էջ
Թեոդոր Ադորնո «Գեղագիտության տեսություն»
2003 | Հոդված/Article
Թարգմանություն, «Ապոլոն» հրատ., Երևան 2003, 360 էջ
Էլիաս Կանետտին և 20-րդ դարը Է.Կանետտիի “Զանգված և իշխանություն” գրքի
2002 | Հոդված/Article
Թարգմանություն և առաջաբան, «Նաիրի» հրատ., Երևան, 2002, առաջաբան էջ 5-9, թարգմ. 261 Էջ
Հերման Հեսսեն և իր անսովոր վեպը
2002 | Հոդված/Article
Թարգմանություն և վերջաբան, «Նաիրի» հրատ., Երևան, 2002, վերջաբան էջ 222-232, թարգմ. 239 էջ