Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Արմինե Վրեժի Գևորգյան

Դասախոս | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթությունը
1996 - 2001 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ,
անգլիական բանասիրության բաժին, բակալավրի աստիճան` գերազանցության դիպլոմ. Որակավորում` բանասեր, մանկավարժ և թարգմանիչ
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, մագիստրոսի աստիճան
2003 - 2007 թթթ ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն բանասիրության ամբիոն, ասպիրանտուրա
2015 թ-ին CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of other Languages) by Cambridge English Language Assessment.

Մասնագիտական գործունեությունը
2000 - 2001 թթ. սեպտեմբեր ուսուցչուհի, «Անանիա Շիրակացու» անվան կրթահամալիր
2001 - 2003 թթ. սեպտեմբեր ավագ դասախոս, Հայաստանում հաշվապահության և բիզնեսի միջազգային կենտրոն (TACIS)
2004 թ. սեպտեմբերից դասախոս, ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն բանասիրության ամբիոն

Ուսումնական դասընթացներ
Անգլերեն լեզու (լեքսիկա, քերականություն, գրավոր խոսք, մամուլ, բանավոր խոսքի հմտություններ)

Մասնագիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Կիրառական լեզվաբանություն, ոճագիտություն, բառագիտություն

Միջազգային գիտաժողովներ
Մայիսի 5-8, 2006 թ. «Լեզու, հաղորդակցում և էթնիկ մտածողություն», Երևան.
Փետրվարի 26-27, 2009 թ. «Արտասահմանյան լեզուներ և գրականություն: Տեսություն և պրակտիկա», Երևան.

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), անգլերեն և ռուսերեն`գերազանց, գերմաներեն և ֆրանսերեն` լավ

Դասընթացներ
14-17 հունվար, 2014 թ. - Training of Trainers
12-18 հունվար, 2014 թ. - Course on Debate Learning Forum

Develop Your Vision of English
2017 | Գիրք/Book
Անտարես, 2017թ․, 156 էջ