Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Արշալույս Հակոբի Պետրոսյան

Ասիստենտ | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2008 թ-ին ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
2003 թ-ին ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
1986 - 1989 թթ. Մոսկվայի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա
1984 - 1986 թթ. ստաժոր-հետազոտող ԵՊՀ և ՄՊՀ
1982 - 1984 թթ. Երևանի պետական կոնսերվատորիայի հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետի գերմաներենի բաժին
1977 - 1982 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ռոմանագերմանական բաժին
1980 - 1982 թթ. ԵՊՀ հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետի արվեստագիտության բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
2003- ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի անգլերենի №2 ամբիոնի ասիստենտ
1993- 2003 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի անգլերենի դասախոս
1990- 1993 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ և ՌԴ

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (խոսակցական)

Ընթերցանության նյութեր մանկավարժության մասին
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, Մեկնարկ, 2018թ․, 132 էջ
Building ESP Listening Skills: Political Leadership
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 106 էջ
Developing learners’ oral proficiency in various communicative contexts
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2 (20), 215-223 էջ, Հայաստան
|
Ինքնակենսագրական տարրը Վ. Սարոյանի ստեղծագործության մեջ
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2 (20), 337-342 էջ, Հայաստան
|
Ինքնության անդրադարձներ. ինքնակենսագրական տարրը Վ. Սարոյանի ստեղծագործության մեջ
2006 | Հոդված/Article
Գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի հիմնադրման 15 ամյակին. Զեկուցումների թեզիսներ, Երևան 2006, էջ 42
Հռետորական արվեստի դերը օտար լեզուների դասավանդման մեջ
2005 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 6, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 235-240
Мемуары В. Сарояна
1986 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» (հասարակական գիտություններ) №3, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 1986, էջ 29-35
20- րդ դարի անգլիական և ամերիկյան պատմվածքները
1984 | Հոդված/Article
«Երևանի համալսարան» գիտաինֆորմացիոն հանդես, №2 (49), Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ.,1984, էջ 33-34
Ֆրանսիական պոեզիա
1984 | Հոդված/Article
«Երևանի համալսարան» գիտաինֆորմացիոն հանդես, №1 (48), Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ.,1984, էջ 13-14