Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Աստղիկ Հենրիկի Հովհաննիսյան

Դասախոս | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1980 - 1985 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ռոմանագերմանական լեզուների բաժին (անգլերեն լեզու և գրականություն)

Մասնագիտական գործունեություն
1991 թ-ից դասախոս, ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոն
1989 - 1991 թթ. թարգմանիչ, «Բեմ» գեղագիտական-հրապարակախոսական հանդես
1986 - 1989 թթ. թարգմանիչ, ՀՍՍՀ Պետպլանին առընթեր հաշվողական կենտրոն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Մեծ Բրիտանիա (Օքսֆորդ 2001, Աբերդին 2007, Քարդիֆ 2009)

Հասարակական գործունեություն
1997 թ-ին Անգլախոսների միության անդամ
2001 թ-ին Մեթոդական հարցերով խորհրդատու, Անանիա Շիրակացի ճեմարան
2005 թ-ին Անգլերենը` որպես օտար լեզու դասավանդողների միջազգային ասոցիացիայի անդամ (Մեծ Բրիտանիա)

Պետական մրցանակներ և պատվավոր կոչումներ
2010 թ-ին «Անբասիր ծառայությունների համար» մեդալի պարգևատրում

Օտար լեզուներ
անգլերեն և ռուսերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (խոսակցական)

Մասնակցություն գիտաժողովի
Լիվերփուլ, Մեծ Բրիտանիա, ապրիլ, 2013 թ.

Գործարարական անգլերենի դասավանդման հայեցակերպը բուհում
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2 (20), 284-289 էջ, Հայաստան
Գործարար խոսքի պայմանակերպումները Դեյվիդ Լոջի «Լավ գործ» վեպում
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատարակչություն, «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, Երևան 2013, էջ 104 - 111
|
Ռոբինզոնը և Ուրբաթը. ի՞նչ կա երկխոսության ներսում (սոցիոլեզվաբանական վերլուծության փորձ)
2010 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2 (43), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2010, էջ 96 - 100
|
Մասնագիտական տեքստի ընթերցման ուսուցման առանձնահատկությունները
2008 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները Հայաստանում» գիտամեթոդական հանդես, N 2, Երևան, ԿԱԻ հրատ., 2008, էջ 46 - 52
|
Առևտրային բառապաշարի ուսուցման առանձնահատկությունները
2005 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 6, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 227 - 234
|
Առևտրային տերմինների կայացման առանձնահատկությունները թարգմանական գործընթացում
2003 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում», հ.4, Եր., 2003
|
Մի քանի վաճառագիտական հասկացությունների պայմանաձևումը հայերենում
2002 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 4, «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2002, էջ 43 - 47
|
Առևտրային տերմինների թարգմանության բնույթը հաղորդակցական համատեքստում
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2, «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2001, էջ 52 - 57
|